POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nacionalni akti - odluka povjerenstva vlade ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE
Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine" br. 17/93) Generalnl direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi
UPUTU
za provođenje Uredbe o plaćama
1. Ovom uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu akontacija neto plaća za veljaču 1993. godine, te isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 1993. godinu.
Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun akontacija neto plaća sastavljaju na Obrascu IPNP-2" a obračun regresa za korištenje godišnjeg odmora na obrascu RG koji su sastavni dio ove upute, i dostavljaju ih u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici SDK Hrvatske pri isplati neto plaća i regresa za korištenje godišnjeg odmora.

2. Na rednom broju 1. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za siječanj 1993. godine, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 11. podijeli s podatkom s rednog broja 6. Obrasca PNP-1 temeljem kojeg je za siječanj 1993. godine isplaćena neto plaća.

3. Na rednom broju 2. iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, a utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.

4. Na rednom broju 3. iskazuje se iznos prosječne moguće akontacije neto plaće za veljaču 1993. godine a utvrđuje se tako da se iznos s rednog broja 1. uveća najviše za 0,90 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u veljači.
Porast cijena na malo u veljači 1993. godine, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi 24,9%. Na temelju ovog podatka akontacija neto plaće za veljaču može se uvećati za 22,4% u odnosu na prosječnu isplaćenu neto plaću za siječanj 1993. godine.

5. Na rednom broju 4. iskazuju se sredstva koja se mogu isplatiti kao akontaclja za veljaču, a utvrđuju se tako da se podatak s rednog broja 3. pomnoži s podatkom s rednog broja 2. Obrasca PNP-2.

6. Na rednom broju 5. iskazuje se iznos sredstava isplaćenih kao prvi dio plaće za veljaču.

7. Na rednom broju 7. iskazuje se iznos ukupno isplaćene akontacije neto plaće za veljaču. Na ovom rednom broju podatak ne može biti veći od podatka na rednom broju 4. Obrasca PNP-a.

8. Na rednom broju 8. iskazuje se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.
Taj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u "Narodnim novinama".

9. Na rednom broju 10. iskazuje se iznos moguće najviše pojedinačne neto plaće. Temeljem članka 4. Uredbe najviša mjesečna neto plaća ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća isplaćenih u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.

10. Na rednom broju 11. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto plaće koja je isplaćena a koja ne može biti veća od podatka iskazanog na rednom broju 10. Obrasca PNP-2.

11. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 2, 5, 6, 7, 9 i 11 Obrasca PNP-2.

12. Na rednom broju 1. Obrasca RG iskazuje se iznos sredstava isplaćenih za regres za korištenje godišnjeg odmora.

13. Na rednom broju 2. Obrasc RG iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuje regres za korištenje godišnjeg odmora.

14. Na rednom broju 3. Obrasca RG iskazuje se prosječno isplaćeni regres za korištenje godišnjeg odmora po djelatniku. Temeljem članka 5. Uredbe ovaj podatak ne može biti veći od iznosa prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, iskazanom na rednom broju 4. Obrasca RG.

15. Regres za korištenje godišnjeg odmora isplaćuje se jedanput godišnje i to u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem će radnik prvi puta koristiti godišnji odmor i prema članku 5. Uredbe isplaćuju ga sve pravne osobe iz članka 2. i članka 3. Uredbe.

16. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputa za provođenje Uredbe o plaćama ("Narodne novine", br.10/93).

17. Ova uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-01 /93-01 /08
Urbroj : 321-01 /93-15
Zagreb, 4. ožujka 1993.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske
mr. Bogomil Cota, v. r.


OBRAZAC PNP-2
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdo- Broj oznaka Osnovni Individualna Posebne oznake
blje organ.jedinice račun partija
________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN NETO PLAĆA
za mjesec_________ 1993. godine
- iznos u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju
Redni Opis Oznaka za Iznos
broj AOP
1 2 3 4
1. Prosječna isplaćena neto plaća za mjesec siječanj 01
1993. godine
2. Broj djelatnika u mjesecu za koji se isplaćuje 02
plaća
3. Iznos prosječne moguće akontacije neto plaće za 03
mjesec veljaču 1993. godine (red. br.1 x 1,224)
4. Sredstva koja se mogu isplatiti kao akontacija za 04
mjesec veljaču 1993. godine (red. br. 3 x red. br. 2)
5. Isplaćena neto plaća za mjesec za koji se obavlja 05
isplata
6. Iznos neto plaće iz naloga za isplatu 06
7. Ukupo isplaćena akontacija neto plaća 07
(red. br: 5 + red. br. 6)
8. Prošjećno isplaćena neto plaća u privredi 08
Hrvatske (posljednji objavljeni podatak)
9. Iznos najniže isplaćene pojedinačne neto plaće 09
10. Moguća najviša pojedinačna neto plaća 10
(red. br. 8 x 8)
11. Iznos najviše isplaćene pojedinačne neto plaće 11
U ______________ , dana ______________ 1993.
Sastavio obračun: Rukovoditelj:
_________________ _____________
Kontrolu obavili: Pečat Datum primitka:

  1. _____________ SDKH
  2. _____________


OBRAZAC RG 4 3
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdo- Broj oznaka Osnovni Individualna Posebne oznake
blje organ.jedinice račun partija
________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN REGRESA ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
za _______________ godinu
- iznos u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju
Redni Opis Oznaka za Iznos
broj AOP
1 2 3 4
1. Sredstva isplaćena za regres za korištenje
godišnjeg odmora 01
2. Broj djelatnika kojima se isplaćuje regres za
korištenje godišnjeg odmora 02
3. Prosječno isplaćeni regres za korištenje godišnjeg
odmora po djelatniku 03
4. Prosječna isplaćena neto plaća u privredi
Hrvatske (posljednji objavljeni podatak) 04
U ______________ , dana ______________ 1993.
Sastavio obračun: Rukovoditelj:
_________________ _____________
Kontrolu obavili: Pečat Datum primitka:

  1. _____________ SDKH

2. _____________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti