POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - mjerodavno pravo - statut zavoda statuti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Na temelju odredbe članka 2. i 9. Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu ("Narodne novine", broj 91/92), ministar graditeljstva i zaštite okoliša, donosi
PRAVILNIK
o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i grobova pripadnika stranih oružanih sila
Članak 1.
Općine odnosno grad na čijem se području nalaze groblja, grobovi, spomenici - kosturnice, nadgrobni spomenici i druga nadgrobna spomen-obilježja poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika poginulih u I. i II. svjetskom ratu (u daljem tekstu: groblja odnosno grobovi) vode knjigu evidencije groblja odnosno grobova (u daljem tekstu: Knjiga groblja).
Knjigu groblja koju čine obrasci 1, 2, 3, 4. i 5. vode tijela općine odnosno grada u čijem je djelokrugu obavljanje poslova iz komunalne djelatnosti.

Članak 2.
Obrasci knjige groblja 1, 2, 3, 4. i 5. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Knjiga groblja uvezuje se čvrstim uvezom, a stranice su označene od 1. do 500.

Članak 3.
U knjigu groblja podaci se upisuju crnilom.
Podaci upisani u knjigu groblja mogu se mijenjati i dopunjavati.

Članak 4.
Nadležno tijelo općine odnosno grada dužno je knjigu groblja ustrojiti u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
Tijelo iz stavka 1. ovoga članka knjigu groblja ustrojenu podacima prema ovome pravilniku dostavlja na ovjeru županiji u čijem je sastavu ta općina odnosno grad.
Knjigu groblja iz stavka 2. ovoga članka ovjerava i Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 5.
Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša vodi skupnu evidenciju groblja odnosno grobova za područje Republike Hrvatske na obrascu 6. koji je s odgovarajućim sadržajem tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Sastavni dio skupne evidencije iz stavka 1. ovoga članka je geodetska podloga lokacije groblja odnosno groba i drugih objekata koji pripadaju groblju, pristupne ceste, staze te fotografije groblja, odnosno groba.

Članak 6.
Groblja odnosno grobovi obilježavaju se s odgovarajućim trajnim nadgrobnim oznakama na kojima može biti upisano ime i prezime, godina rođenja i godina smrti poginulog.
Groblje odnosno grob moraju se održavati i najmanje dva puta godišnje uređivati prema mjesnim običajima.
Na groblje odnosno grob smije se polegati cvijeće i paliti svijeće. Posjetioci ne smiju mijenjati izgled groblja odnosno groba, saditi cvijeće i drveće ili stavljati druge oznake na groblje odnosno grob.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-01/93-03/02
Urbroj : 531-06/3-93-2
Zagreb, 8. veljače 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zdenko Karakaš, dipl. inž. građ., v. r.
__________________________________
NAZIV ŽUPANIJE


___________________________________
NAZIV GROBLJA


Obrazac 1_ _____________
NAZIV GRADA_ _________
NAZIV OPĆINE_ _________
NAZIV GROBLJA_ ________
LOKACIJA_ _____________
str.1-100 Potpis ovlaštene osobe: ____________________


Obrazac 2

BROJ ZEMLJIŠNE PARCELE GROBLJA

SAHRANJENIH PRIPADNIKA STRANIH

ORUŽANIH SILA_ __________

BROJ ZEMLJIŠNE PARCELE GROBA

SAHRANJENIH PRIPADNIKA STRANIH

ORUŽANIH SILA_ __________

str.101-150 Potpis ovlaštene osobe: ____________


Obrazac 3
_ ________________________
BROJ SAHRANJENIH
PRIPADNIKA STRANIH
ORUŽANIH SILA_ __________

PODACI_ _________________
REDNI IME PREZIME DAN, MJESEC I DAN, MJESEC I NAZIV DRŽAVE IME ORUŽANE SILE
BROJ GODINA ROĐENJA GODINA SMRTI____________________________
_ ________________________
_ ________________________
_ ________________________
_ ________________________
_ ________________________
_ ________________________
_ ________________________

str.151-400 Potpis ovlaštene osobe: ________


Obrazac 4
_ ________________________
IZVOR PODATAKA ____________________________________________________

O SAHRANJENIM ____________________________________________________

PRIPADNICIMA STRANIH ____________________________________________________

ORUŽANIH SILA ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

str. 401-450 Potpis ovtaštene osobe: ________________


Obrazac 5

IZMJENE I DOPUNE POSTOJEĆIH PODATAKA
IZMJENE PODATAKA Dao - la
Mijenja se
DOPNA PODATAKA Dao - la
Dopunjuje se
str. 451-500 Potpis ovlaštene osobe:

Obrazac 6
_ ______
SKUPNA EVIDENCIJA O GROBLJIMA I GROBOVIMA PRIPADNIKA
STRANIH ORUŽANIH SILA IZ I. i II. SVJETSKOG RATA NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE______________________________________ _____________
NAZlV ŽUPANIJE
_ ______________________________
A) NAZIV A) NAZIV BROJ GROBLJA BROJ SAHRANJENIH NAZIV DRŽAVE
GRADA GROBLJA I GROBOVA PRIPADNIKA STRANIH KOJOJ
ORUŽANIH SILA SAHRANJENI
PRIPADAJU

B) NAZIV B) NAZIV
OPĆINE LOKACIJE
_ ______________________________
1-n A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
A) A)
B) B)
Potpis ovlaštene osobe:

AGENCIJA ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti