POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - literatura - uredba o nabavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. donijela

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/91., 18/92., 25/93., 57/93., 63/93., 73/93., 81/93., 89/93., 90/93. i 98/93) u članku 3. riječ "općina" briše se.

Članak 2.
U članku 10. stavak 3. briše se.

Članak 3.
U članku 12 stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 4.
U članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 5.
U članku 19. točke 5. na kraju dodaju se riječi "osim proizvoda iz Tar. broja 2. Tarife".
U ločki 12. zadnja rečenica mijenja se i glasi: "Što se smatra specijalnim osobnim automobilima utvrđuje se prema carinskim propisima".
Točka 29. briše se.

Članak 6.
Članak 38. mijenja se i glasi:
"Porezni obveznik - pravna osoba i fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona sastavlja izvješće o obračunatom i plaćenom porezu na promet mjesečno i podnosi ga nadležnojispostavi Porezne uprave u roku od petnaest dana po isteku mjeseca.
Ako se prilikom primitka izvješća iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da obračunati porez nije uplaćen, Porezna uprava donosi rješenje o blokadi žiro-računa poreznog obveznika za dužni iznos poreza i pokreće postupak prisilne naplate".

Članak 7.
U članku 59. točka 7. briše se.

Članak 8.
U članku 62. u stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:
"1) ako ne podnese ili ne podnese pravodobno izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na promet ili konačan obračun poreza na promet (članak 38. stavak 1. i 39.);"

Članak 9.
U članku 63. u točki 5. zadnja rečenica briše se.

Članak 10.
U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda u Tar. broju 1. napomena briše se.
U Tar. broju 2. napomena broj 2. briše se.
Napomena broj 4. mijenja se i glasi:


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti