POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - lex linkovi - odluka o obveznicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 7. srpnja 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE
1. Prihvaća se prijedlog odvjetnika Danka Špoljarića iz Zagreba, za ocjenu ustavnosti članka 115. st. 4. Zakona o krivičnom postupku ("Narodne novine", br. 34/93 - pročišćeni tekst) i pokreće taj postupak.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odvjetnik Danko Špoljarić iz Zagreba, podnio je ovom Sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe navedene u izreci ovoga rješenja. U prijedlogu navodi, na temelju iskustva iz vlastite odvjetničke prakse, da je ta odredba nesuglasna odredbama članka 27. i 29. Ustava Republike Hrvatske, jer uskraćuje građanima ustavna prava iz navedenih ustavnih odredaba.
Osporena odredba određuje da okrivljeniku, ako ima branitelja, rok za podnošenje pravnog lijeka (protiv optužnice, optužnog prijedloga, privatne tužbe i svih odluka od dostave kojih teče rok za žalbu) teče od dana dostave podneska okrivljeniku, s tim da se, u slučaju nemogućnosti dostave, dostavljanje vrši isticanjem na oglasnu ploču što se, nakon osam dana, smatra valjanom dostavom.
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 7. srpnja 1993. godine, prihvatio je prijedloge za ocjenu ustavnosti osporene odredbe i pokrenuo taj postupak iz slijedećih razloga.
Razmatrajući sadržaj osporene odredbe, kao i pravne posljedice do kojih dolazi njezinom primjenom, Sud je zaključio da postoji osnovana sumnja u njezinu ustavnost. Ta odredba - propisujući da prekluzivni rokovi teku od dana dostave pismena okrivljenom - dovodi u pitanje, odnosno sprečava ostvarivanje temeljnih ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina.
Prije svega, pravo na pravično suđenje, dato je svakom tko je osumnjičen ili optužen zbog kaznenog djela (članak 29. al. 1).
Nadalje, pravo na žalbu koje pravo Ustav jamči (članak 18.).
I najzad, pravo na odvjetničku pravnu pomoć (članak 27.), odnosno pravo na branitelja o kojem pravu osumnjičeni ili optuženi mora biti upoznat (članak 29. al. 3).
Osnovano se može posumnjati u mogućnost ostvarivanja navedenih ustavnih prava ako prekluzivni rokovi za podnošenje pravnih lijekova (ti rokovi počinju teči, prema osporenoj odredbi, od dana kada je okrivljeni primio odluku suda) isteknu prije nego što je okrivljeni uopće uspio doći do svog odvjetnika.
Nadalje, Republika Hrvatska obvezala se Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 34/92 - pročišćeni tekst) na poštovanje i zaštitu nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, vladavine prava i svih ostalih najviših vrednota svog ustavnog i međunarodnog pravnog poretka svim svojim državljanima.
Prema odredbama - kad je riječ o pravu na žalbučlanka 13. Konvencije o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950. god.) i članka 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (1966. god.), svatko čija se prava i slobode ustanovljene tom Konvencijom krše, ima pravo na djelotvorni pravni lijek pred državnom vlasti, odnosno svaka država, potpisnica spomenutog Pakta, obavezana je osigurati svakom - čija su priznata prava i slobode povrijeđeni - djelotvorno pravno sredstvo žalbe.
U pogledu prava na pravično suđenje i prava na odvjetničku stručnu pravnu pomoć, odredbe članka 10. Opće deklaracije o pravima čovjeka, članka 6. toč. 3c. Konvencije o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950. god.) i članka 14. toč. 3b. i c. Međunarodnog pakta o građanskim i političkih pravima (1966. god.), osiguravaju svakomu - tko je osumnjičen ili optužen za kazneno djelo - pravično suđenje, odnosno pravičnu i javnu sudsku raspravu, odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremanje obrane, kao i za obranu uz stručnu pomoć odvjetnika, po vlastitom izboru.
Stoga se osnovano može sumnjati i u suglasnost osporene odredbe s odredbama međunarodnih akata koji čine - prema odredbi članka 134. Ustava - sastavni dio unutarnjeg pravnog poretka, a koji su po pravnoj snazi iznad zakona.
Sve su to razlozi iz kojih je Ustavni sud Republike Hrvatske pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 115. stavak 4. Zakona o krivičnom postupku.
Objava ovog rješenja u


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti