POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - legislativa - pregled izdanih financijskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1993. godine donijela

UREDBU
o plaćama

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u siječnju 1994. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za taj mjesec.

Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takovom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnimugovorom.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prilikom isplate plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promet potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.

Članak 3.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u siječnju utvrditi masu plaća najviše u iznosu utvrđenom na način da se isplaćena masa neto plaća u prosincu 1993. proračuna u bruto primjenom stopa poreza i doprinosa iz plaća važećih u prosincu 1993.
Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak broja zaposlenih.

Članak 4.
Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne sanaouprave i uprave i pravne osobe, osim onih iz članka 2. ove Uredbe, mogu isplatiti najvišu mjesečnu plaću u siječnju, koja ne može biti veća od 6 prosječnih mjesečnih plaća Republike Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, što iznosi 10.821.522 HRD, ako odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

Članak 5.
Najniža osnovna plaća za siječanj utvrđuje se u iznosu 635.910 hrvatskih dinara.
Minimalna plaća za siječanj utvrđuje se u iznosu od 70% najniže osnovne plaće
utvrđene za siječanj odredbom stavka 1. ovoga članka, i iznosi 445.137 Hrvatskih dinara.
Preračunata minimalna plaća, zautvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih stopa i osobnih odbitaka prema Zakonu o porezu na dohodak, za prosinac 1993. godine te siječanj 1994. godine iznos 332.000Hrvatskih dinara. Minimalna plaća koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvrđuje se u netto iznosu od 235.834 hrvatskih dinara i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka

Članak 6.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima pravne osobe tijela, organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu u siječnju isplatiti najviše u iznosu utvrđenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorom uvećanom do 39%.

Članak 7.
Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća i naknadu troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.

Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 120-02/93-01/03
Urbroj : 5030105-93-17
Zagreb, 23. prosinca 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti