POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - konačne odluke - pravilnik o državnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 32. stavka 3. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", broj 53791), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1883., donijela

ODLUKU
o visini minimalnog iznosa početnoga fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku osnivanja dioničkoga društva za osiguranje

I.
Visina novčanog iznosa sredštava početnoga fonda sigurnosti u trenutku osnivanla dioničkoga društva za osiguranje; ne može biti manja od:

  1. 500,000.000 HRD za poslove osiguranja života;
  2. 900,000.000 HRD za poslove ostalih vrsta osiguranja;
  3. 900,000.000 HRD za poslove reosiguranja. Visina novčanog iznosa iz stavka 1. ove točke revalorizira se indeksom promjene tečaja hrvatskoga dinara prema njemačkoj marki, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, od dana stupanja na snagu ove odluke do dana udovoljavanja uvjetima za izdavanje dozvole za osnivanje društva za osiguranje propisanima Zakonom o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba.


II.
Visina ukupnog uloga u trenutku osnivanja poduzeća specijaliziranoga za druge poslove osiguranja, ne može biti manja od 3,000.000 HRD.

III.
Dioničko društvo za osiguranje dužno je sredstva iz točke 1. ove odluke koristiti tako da stalno održava likvidnost i jamči ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju. Dioničko društvo za osiguranje dužno je zatražiti suglasnost Ministarstva financija za sva raspolaganja sredstvima iz stavka 1. ove točke.
Dioničko društvo za osiguranje ne može odobravati kredite iz sredstava poćetnoga fonda sigurnosti, ako nije osigurano jamstvo banke za povrat kredita.
Alto dioničko društvo za osiguranje koristi sredstva iz stavka 1. ove točke za isplatu obveza iz zaključenih ugovora o osiguranju, ne može stvarati nove obveze dok ne namiri propisani iznos sredstava početnoga fonda sigurnosti.
Dionička društva za osiguranje osnovana do stupanja na snagu ove odluke dužna su do 30. travnja 1993. godine uskladiti iznos pođetnoga fonda sigurnosti s visinom novčanog iznosa iz točke 1. ove odluke.
Dioničko društvo za osiguranje dužno je mjesečno dostavljati izvješća Ministarstvu financija, o stanju sredstava iz stavka 1. ove točke, o odobrenim kreditima iz tih sredstava, njihovoj ročnosti i subjektima kojima su krediti odobreni, te o uskladivanju iznosa poćetnoga fanda sigurnosti iz stavka 5. ove točke.
Ako Ministarstvo financija na temelju izvješća iz stavka 6. ove točke, ocijeni da dioničko društvo za osiguranje angažiranjem sredstava početnoga fonda sigurnosti ne osigurava likvidnost, povuči će danu suglasnost za obavljanje poslova osiguranja.

IV.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini minimalnog iznosa pOčetnoga fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku osnivanja organizacije za osiguranje ("Narodne novine", broj 26/92).

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/92-03/04
Urbroj: 5030105-83-4
Zagreb, 24. veljače 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti