POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - konačne odluke - izmjena pravilnika akcija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93. i 42/93), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. srpnja 1993. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Split
Članak 1.
U Odluci oneposrednim porezima (Službeni vjesnik Općine Split, broj 2/92) članak 5. mijenja se i glasi: "Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu iz članka 5. uvećat će se u 1993. godini za porast cijena na malo od početka 1992. godine do kraja prosinca 1992. godine, i prema podacima Državnoga zavoda za statistiku."
Članak 2.
Iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi: "Članak 24a. Mjesečni bruto prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima i godišnje zaduženje obveznicima toga prihoda uvećat će se u 1993. godini za porast cijena na malo od početka 1992. godine do kraja prosinca 1992. godine, a prema podacima Državnoga zavoda za statistiku".
Članak 3.
U članku 28. stavku 3.
riječi: "2.000 dinara", zamjenjuju se riječima: "6.000 HRD",
riječi "5.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "12.000 HRD".
U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi: "Razrez i naplata društvenih obveza neće se vršiti do iznosa od 2.000.- HRD".
Članak 4.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Split.
Članak 5.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snaga do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-19
Zagreb, 15. srpnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti