POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - konačne odluke - ispravak pravilnika zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 21 stavka 2. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93), ministar graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje

IZMJENE I DOPUNE
Popisa ovlaštenih revidenata

U Popisu ovlaštenih revidenata ("Narodne novine", broj 102/83) u točki 1. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija podtočka 20. mijenja se i glasi:
" - BRANKO ČORDAŠEV, dipl. inž. građ., "Arhing", Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 6".
Iza podtočke 33 dodaju se nove podtočke koje glase: " - ANTUN TIŠLJAR, dipl. inž. građ, "Industrogradnja", P. J. "Indoprojekt", Zagreb, Savska 6B
- mr. MARKO SMOLJANOVIĆ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet, Split
- VINKO GALIĆ, dipl. inž. građ., "Pronip", Zagreb, Sortina 1
- MARKO MARTINČIĆ, dipl. inž. građ., "Urbis-72", Pula, I. G. Kovačića 27
- NENAD MORPURGO, dipl. inž. građ., "Projektant", Split, Svačićeva 4
- MILAN NOVKOVIĆ, dipl. inž. građ., "CADing", Zagreb, Kopernikova 84
- RENE LUSTIG, dipl. inž. građ., "Rijekaprojekt - Niskogradnja", Rijeka, M. Albaharija 10a
- SVETKO MILIN, dipl. inž. građ., "Industrogradnja", Zagreb
- IVO ORLANDINI, dipl. inž. građ., "Imos - Invest", Split, Pujanke 57
- mr. ANTE MEŠTROVIĆ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet, Split
- DAVOR UGLEŠIĆ, dipl. inž. građ., "D and Z", Zadar, K. Elizabete Kotromanić 3".
U točki 1.2. Za područje mehaničke otpornosti i stabilosti betonskih i zidanih konstrukcija u zgradarstvu iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka koja glasi:
" - IVAN PASKA, dipl. inž. građ.,"Coning - Inženjering", Varaždin, A. Šenoe 4-6".
Iza točke 12. dodaje se nova točka 1.3. koja glasi: "1.3. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija pomorskih građevina:
- RAJKO KUŽELIČKI, dipl. inž. građ., "Rijekaprojekt - Niskogradnja", Rijeka".
U točki 2. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija iza podtočke 3 dodaju se nove podtočke koje glase:
" - mr. VELJKO KARUZA, dipl. inž. građ., "Rijekaprojekt", Rijeka, M. Albaharija 10a
- dr. BORIS ANDROIĆ, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu".
Iza točke 2. dodaje se nova točka 2.1. koja glasi:
"2.1. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija mostova:
- mr. ZLATKO ŠAVOR, dipl. inž. građ.; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu".

U točki 3. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti drvenih konstrukcija iza podtočke 3. dodaju se nove podtočke koje glase:
- DAVOR UGLEŠIĆ, dipl. inž. građ., "D and Z", Zadar
- BORIVOJ POJATINA, dipl. inž. građ., "Arh - ing", Zagreb, Mandaličina 3"
U točki 4. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja i stabilizacije klizišta podtočka 4 mijenja se i glasi:
"- doc. dr. PREDRAG KVASNIČKA, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu".
U točki 6. Za područje uštede energije i toplinske zaštite iza podtočke 6. dodaju se nove podtočke koje glase:
" - dr. JOSIP VOJNOVIĆ, dipl. inž. arh., Građevinski fakultet, Split
- mr. RANKO KEINDL, dipl. inž. građ., "3K", Zagreb, Avenija Vukovar 68b
- dr. EDO ŠMIDIHEN, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- mr. JASENKA BERTOL - VRČEK, dipl. inž. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu".
Ove Izmjene i dopune Popisa ovlaštenih revidenata stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 361-08/93-01/49
Urbroj : 531-03-93-9
Zagreb, 10. prosinca 1993.

Ministar
graditeljstva i zaštite okoliša
Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti