POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - konačne objave - zakon o upravljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 53. stavak 4. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", br. 96/93). ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK
o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima državne statistike

Članak 1.
Radi praćenja prirodnog kretanja stanovništva, ovim pravilnikom propisuju se obrasci i način dostavljanja statističkih podataka tijelima državne statistike.

Članak 2
Statistički podaci koji se dostavljaju tijelima državne statistike dostavljaju se na slijedećim obrascima:
- podaci o rođenju na "Statističkom listiću o rođenju" (obrazac DEM-1);
- podaci o smrti na "Statističkom listiću o smrti" (obrazac DEM-2);
- podaci o zaključenju braka na "Statističkom listiću o vjenćanju" (obrazac DEM-3);
- zbirni mjesećni pregled upisa u državnim maticama na statističkom listiću "Pregled upisa u državne matice" (obrazac DEM-4).

Članak 3.
Uz "Statistički listić o smrti" matičar je dužan priložiti "Potvrdu o smrti".

Članak 4.
Prilikom svakog upisa u državne matice (činjenicu rođenja, smrti ili zaključenja braka) matičar je dužan ispuniti odgovarajući listić.
Podatak o broju priznavanja očinstva ili stjecanje statusa djeteta rođenog u braku, matičar upisuje sakm u obrazac DEM-4.

Članak 5.
Ako je matičar izvršio upis u državnu maticu, a takav upis je naknadno poništen, ispunjeni statistički listić matičar ne dostavlja tijelu državne statistike, nego u "Pregledu upisa u državne matice" (obrazac DEM-4) naznačuje da je izvršeni upis poništen.
Ako je upis u državnu maticu poništen nakon što je statistički listić dostavljen tijelu državne statistike, matičar je dužan o poništenju upisa izvijestiti to tijelo.

Članak 6.
Ako je upis u državnu maticu izvršen naknadno matičar je dužan to zabilježiti u rubriku "Napomena" na kraju svakog statističkog listića.

Članak 7.
Statislički listići o upisima izvršenim u državne matice dostavljaju se tijelima državne statistike posebno, svaki mjesec.
Statističke listiće matičar dostavlja zajedno s prilozima tijelu državne statistike u roku od tri dana po isteku mjeseca u kojem su listići ispunjeni.

Članak 8.
Ako tijelo državne statistike ustanovi da su primljeni statistički listići nepotpuni odnosno netočno ili pogrešnio ispunjeni, zatražit će njihovu dopunu odnosno ispravak. Matičar je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana primljenog zahtjeva dostaviti dopunjeni odnosno ispravljeni statistički listić.

Članak 9.
Pri ispunjavanju statističkih listića, matičar je dužan pridržavati se stručnih metodoloških uputa tijela državne statistike.
Tijela državne statistike opskrbljivat će matičke urede obrascima iz članka 2, ovog pravilnika.

Članak 10.
Obrasci iz članka 2 ovog pravilnika tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.
Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkim podataka organima statističke službe ("Narodne novine" br. 31/75., 50/81. i 12/83).

Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 sječnja 1994,
Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku
dr. Jakov Gelo, v, r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti