POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - konačne objave - rješenje kojim pravnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 149. i 198. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela
UREDBU
o snimanju iz zraka
Članak 1.
Ovom se uredbom određuju pravne osobe koje mogu snimati iz zraka teritorij Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republike), razvijati i umnožavati aerosnimke, te propisuje postupak za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i objavljivanje aerosnimki dijelova teritorija Republike Hrvatske.
Članak 2.
Snimati iz zraka teritorij Republike za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja te razvijati umnožavati i objavljivati aerosnimke; osim odgovarajućih ustanova oružanih snaga Republike, mogu poduzeča osnovana za izmjeru zemljišta i Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša - Uprava za geodetske i katastarske poslove. Poduzeća koja se bave informativnom; izdavačkom i promidžbenom djelatnošću, zračnom plovidbom te organ državne uprave ovlašten za kontrolu i reguliranje prometa, mogu snimati iz zraka teritorij Republike te razvijati i umnožavati aerosnimke samo za svoje potrebe.
Članak 3.
Poduzeća i organi državne uprave iz članka 2. ove uredbe mogu snimati iz zraka, razvijati, umnožavati i objavljivati aerosnimke samo nakon pribavljenog odobrenja i Nakon pregleda snimaka, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša - Uprava za geodetske i katastarske poslove, u suradnji sa Ministarstvom obrane, utvrđit će koje se od snimaka ne mogu ustupati drugima.
Članak 4.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i zahtjev za izdavanje odobrenja za objavljivanje aerosnimki podnosi se Ministarstvu graditeljstva i zaštite okolišaUpravi za geodetske i katastarske poslove. Inozemne pravne i fizičke osobe dužne su uz zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka, pribaviti i suglasnost Minisfarstva obrane, Odobrenje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 15 dana po primitku zahtjeva, a dostavlja se podnositelju, Ministarstvu obrane i Ministarstvu pomorstva, prometa i veza - Upravi kontrole letenja.
Članak 5.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka teritorija Republike sadrži:

  1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
  2. svrhu snimanja,
  3. popis objekata ili na karti skicirana područja snimanja,
  4. podatke o vrsti, mjerilu, kameri, objektivu, žarišnoj daljini, filmu i vremenu snimanja,
  5. podatke o izvršitelju snimanja, razvijanja i umnožavanja aerosnimki,
  6. način čuvanja aerosnimki. Za snimanje iz zraka pojedinih energetskih i industrijskih objekata, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se mišljenje korisnika objekta.

Članak 6.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za objavljivanje aerosnimki teritorija Republike sadrži:

  1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
  2. svrhu i način objavljivanja aerosnimke,
  3. opis objekta i skicu ili kartu područja zahvačenog aerosnimkama. Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i okviru zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka.

Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".
Klasa: 804-07/93-01/01,
Urbroj: 5030116-93-1.
Zagreb, 24. veljače 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti