POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - komisije - zakon o društveno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se ureduju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 1993. godine, donijela
UREDBU
o plaćama
Članak 1.
Ovom uredbom se. do dovršetka postupka sporazumijevanja Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore i sindikata, ureduje način utvrđivanja i isplate akontacija neto plaća pravnih osoba u Republici Hrvatskoj zs veljaču 1993. godine te isplate rengresa za korištenje godišnjeg odmora za 1993. godinu.
Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu u takvom su statusu registrirane; te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela, u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala), mogu isplaćivati neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala dklfne su prilikom isplate neto plaća podnijeti pismenu potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.
Članak 3.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove uredbe, te organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu isplaćivati akontacije neto plaća za veljaču 1993. u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom, ali najviše do razine prosječne neto plaće isplaćene za siječanj 1993. uvećane za 0,90 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u veljači 1993.
Članak 4.
Pravne osobe te organi i organizacije iz članka 3. ove uredbe mogu isplaćivati najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih mjesečnih neto plaća u privredi Hrvatske, prema posljednjem objavljenom podatku.
Članak 5.
Pravne osobe, te organi i organizacije iz članaka 2. i 3. ove uredbe mogu isplaćivati naknadu regresa za korištenje godišinjeg odmora za 1993. godinu do visine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u privredi Hrvatske, prema posljednjem objavljenom podafku. Regres za godišnji odmor ilćuje se jedanput godišnje i to u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem radnik prvi puta koristi godišnji odmor.
Članak 6.
Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ove uredbe objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske. Podatke o cijenama na malo potrebne za primjenu ove uredbe objavljuje Državni zavod za statistiku.
Članak 7.
Upute za primjenu ove uredbe donosi Služba društvenoga knjigovodstva Hrvatske. Radna grupa za praćenje politike plaća u Republici Hrvatskoj, koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske 4. prosinca 1992., daje tumačenja primjene odredaba ove uredbe.
Članak 8.
Primjenu ove uredbe kontrolira Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i neće dopustiti isplatu plaća i regresa za korištenje godišnjeg odmora suprotno odredbama ove uredbe.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama ("Narodne novine", broj 9/93).
Članak 10.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120.02/93-01/03
Urbroj: 5030112-83-6
Zagreb, 3. ožujka 1993.
Potpredsjednik
Vladimlr Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti