POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - komisije - uredba o kreditiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1993. donijela
ODLUKU
o neposrednim porezima Općine Vrgorac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Neposredni porezi na području Općine plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenima na temelju Zakona i ove Odluke.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Na području Općine Vrgorac plaćaju se sljedeći porezi:

 1. Porez na dobit
 2. Porez iz plaća radnika
 3. Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti
 4. Porez na prihod od imovine
 5. Porez na nasljedstva i darove
 6. Ostali porezi propisani Zakonom o neposrednim porezima i drugim propisima.

III. POREZ NA DOBIT
Članak 3.
Fizička osoba koja povremeno obavlja djelatnost pružanjem određenih usluga pravnim i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige, plaća porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačno ostvarenog bruto-prihoda po stopi od 30%.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačno ostvarenoga bruto-prihoda plaćaju:
1. po stopi od 5%
- osobe koje prodaju Ijekovito bilje i šumske plodove, kao i osobe na prihod od lova i ribolova, ostvaren s pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov, kao i sakupljanje ljekovitog bilja, nije osnovni izvor prihoda;
2. po stopi od 15%
- oblaski i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju fizičke poslove, te obavljaju i druge fizičke poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela i opreme i sl.;
- radnici od rada po komadu u svojoj kući, od naručiteljeva materijala;
- osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene obavljanjem prijevozničke djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom;
- osobe koje ostvaruju prihode iznajmljivanjem zgrada za odmor, stambenih prostorija, pružanjem usluga ishrane turistima i putnicima, te iznajmljivanjem zemljišta za kampiranje, preko turističkih poduzeća i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanjem soba drugim pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu.
Porez po ovom članku ne plaćaju:
a) osobe koje prodaju otpatke pravnim i fizičkim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu;
b) osobe koje skupljaju, odnosno prevoze mlijeko, kad ovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje za poduzeća koja se bave otkupom i preradom mlijeka;
c) športaši, športski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge organizacijama društvenim klubovima amaterskoga sporta, ako nisu s njima u radnom odnosu;
d) osobe koje obavljaju prodaju razglednica, suvenira i sl. za Savez slijepih;
e) umirovljenici-stanari mirovnih domova, kao i štićenici ostalih domova, koji po programima radne terapije, izrađuju razne predmete iz materijala naručitelja;
f) osobe koje obavljaju intelektualne usluge mjesnim zajednicama, društvenim organizacijama iz područja kulture, fizičke kulture i zdravstva, udruženjima i društvima iz područja kulture, fizičke kulture i zdravstva, poreznom organu, učeničkim i studentskim zadrugama.
Članak 4.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određuje se prema vrstama djelatnosti za svaku djelatnost pojedinačno.
Porez na dobit u paušalnom godišnjem iznosu plaćaju obrtnici ovisno o djelatnosti i to:
POREZ NA DOBIT U PAUŠALNOM GODIŠNJEM IZNOSU
I. PRERADA NEMETALA

 1. Staklorezačka i staklobrusačka 400.000.-
 2. Izrada predmeta od betona i kamena 450.000.-
 3. Izrada predmeta od plastične mase 350.000.-
 4. Ostali iz ove djelatnosti 250.000.-

II. METALOPRERAĐlVAČKA I PRECIZNA MEHANIČARSKA
5. Mehaničarska, bravarska i zavarivačka 400.000.-
6. Kovinotokarska (izrada predmeta metalne galanterije) 250.000.-
7. Strojobravarska 250.000.-
8. Limarska 170.000.-
9. Montaža metalnih konstrukcija 300.000.-
10. Urarska 200.000.-
11. Preciznomehaničarska za uredske strojeve 300.000.-
12. Automatska izrada ključeva 200.000.-
13. Ostali iz ove djelatnosti 300.000.-
III. ELEKTROMEHANIČARSKA
14. Popravak i održavanje kućanskih strojeva i aparata 250.000.-
15. Popravak i održ. rashl. i klimatskih uređaja i ug. opreme 400.000.-
16. Popravak radio, video aparata i uređaja 150.000.-
17. Popravak elektronskih aparata i uređaja 150.000.-
18. TT monter 150.000.-
19. Ostali iz ove djelatnosti 200.000.-
IV. PRERADA DRVETA
20. Stolarska 400.000.-
21. Bačvarska 100.000.-
22. Tapetarska i dekoraterska 150.000.-
23. Drvorezbarska - izrada predmeta drvne galanterije 150.000.-
24. Ostali iz ove djelatnosti 150.000.-
V. POPRAVAK I ODRŽAVANJE CESTOVNIH MOTORNIH VOZILA I PLOVNIH OBJEKATA
25. Automehaničarska 500.000.-
26. Autolimarska 500.000.-
27. Autolakirerska 500.000.-
28. Servis za pranje, podmazivanje i održavanje vozila 300.000.-
29. Ostali iz ove djelatnosti 400.000.-
VI. GRAĐEVINARSTVO
30. Zidarska i fasaderska 650.000.-
31. Tesarska 300.000.-
32. Kamenoklesarska 500.000.-
33. Krovopokrivačka 300.000.-
34. Keramičarska i pećarska 300.000.-
35. Parketarska 250.000.-
36. Bojadisarska i ličilačka 350.000.-
37. Elektroinstalaterska 300.000.-
38. Instalaterska za vodovod, plinska postroj. i kanalizacija 350.000.-
39. Instalaterska za centr. grijanje i uređaje za klimatizaciju 350.000.-
40. Usluge građevinskom mehanizacijom
- veći strojevi 700.000.-
41. Usluge građevinskom mehanizacijom
- manji strojevi 500.000.-
42. Izvođenje cjelokupnih građevinskih radova 700.000.-
43. Ostali iz ove djelatnosti 400.000.-
VII. PRERADA PAPIRA
44. Tiskanje i proizvodnja papirne galanterije 300.000.-
45. Knjigovezačka i kartonažerska 150.000.-
46. Ostali iz ove djelatnosti 150.000.-
VIII. PRERADA KOŽE I GUME
47. Izrada predmeta kožne galanterije 400.000.-
48. Opravak obuće 150.000.-
49. Izrada predmeta od gume 200.000.-
50. Vulkanizerska 200.000.-
51. Popravak i održavanje kože i krznenih predmeta 150.000.-
52. Ostali iz ove djelatnosti 150.000.-
IX. PROIZVODNJA TEKSTILNIH PROIZVODA
53. Krojačka za mušku odjeću, za poznatoga kupca 200.000.-
54. Krojačka za žensku odjeću, za poznatoga kupca 250.000.-
55. Krojačka za odjeću, za nepoznatoga kupca 550.000.-
56. Pletenje za poznatoga kupca 150.000.-
57. Pletenje za prodaju, za nepoznatoga kupca 200.000.-
58. Ostali iz ove djelatnosti 200.000.-
X. PROIZVODNJA I POPRAVAK RAZNIH PREDMETA
59. Zlatarska 300.000.-
60. Filigranska i kujundžijska 200.000.-
61. Zlatarsko-filigranska 350.000.-
62. Graverska 200.000.-
63. Pismoslikarska i izrada reklama i natpisa 150.000.-
64. Izrada okvira 250.000.-
65. Izrada ukrasnih predmeta - suvenira 200.000.-
66. Izrada predmeta od voska i parafina 200.000.-
67. Cvjećarska, izrada umjetnoga cvijeća 300.000.-
68. Održavanje aparata za zabavu 300.000.-
69. Biljna apoteka 150.000.-
70. Ostali iz ove djelatnosti 250.000.-
XI. ZANATSKE, OSOBNE I DRUGE USLUGE
71. Frizerske za žene 500.000.-
72. Frizerske za muškarce 500.000.-
73. Kozmetičarske i pedikerske 250.000.-
74. Čišćenje tepiha, podnih i zidnih obloga 200.000.-
75. Kemijska čistionica i bojadisaonica 200.000.-
76. Prepisivanje, umnožavanje i fotokopiranje 250.000.-
77. Fotografske 250.000.-
78. Optičarske 150.000.-
XII. DJELATNOSTI SLIČNE ZANATSKIM DJELATNOSTIMA
79. Snimanje video-materijala u jednom primjerku 200.000.-
80. Snimanje video-materijala u više primjeraka 250.000.-
81. Snimanje i izdavanje video-materijala 400.000.-
82. Izdavanje video materijala (kazeta) 400.000-
83. Ostali iz ove djelatnosti 300.000.-
XIII. PRIJEVOZ ROBE I PUTNlKA
84. Autotaksijem (do 5 putnika) 300.000.-
85. Autotaksijem (preko 5 putnika) 400.000.-
86. Teretnim motornim vozilima
A) do 1 tone nosivosti 300.000.-
B) od 1 do 1,5 tone nosivosti 350.000.-
C) od 1,5 do 2 tone nosivosti 400.000.-
D) od 2 do 5 tona nosivosti 450.000.-
E) od 5 do 7 tona nosivosti 500.000.-
F) od 7 do 10 tona nosivosti 550.000.-
G) preko 10 tona nosivosti 600.000.-
Ako obveznik obavlja djelatnost sa dva ili više prijevoznih sredstava, oporezivanje se obavlja tako što se porez na sredstvo u višem iznosu plaća 100% od propisanog iznosa, a svako slijedeće sredstvo, 50% proisanog iznosa.
XIV. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA DJELATNOST
88. Prodaja bezalkoholnih pića, bez poslovne prostorije 200.000.-
89. Prodaja sladoleda, bez poslovne prostorije 200.000.-
90. Proizvođači-prodavači raznih plodina i sjemenki 150.000.-
91. Pružanje pečenjarskih usluga, bez osnivanja ugostitelj. radnje (jednostavne ugostiteljske usluge) 300.000.-
92. Ugostitelji (osnovna i dopunska djelatnost) 800.000.-
XV. IZRADA PREHRAMBENIH PROIZVODA
93. Pekarska 800.000.-
94. Pečenje i prodaja mesa 400.000.-
95. Mesarska i kobasičarska 800.000.-
96. Ostali iz ove djelatnosti 300.000.-
XVI. TRGOVAČKE USLUGE
97. Prodaja svježega cvijeća na otvorenom prostoru 200.000.-
98. Prodaja svježe ribe i ribljih prerađevina 200.000.-
99. Prodaja svježega mesa od peradi i prerađevina od peradi 200.000.-
100. Trgovina na malo prehrambenim prozvodima 700.000.-
101. Trgovina na malo mješovitom robom 800.000.-
102. Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima:
A) prodaja odjevnih predmeta, športske opreme i sl 600.000.-
B) prodaja suvenira, igračaka, bižuterije i sl 200.000.-
C) prodaja parfumerijskih i kozmetičkih preparata 300.000.-
D) prodaja obuće i kožne galanterije i sl 500.000.-
E) prodaja tekstila, metražne robe i sl 400.000.-
F) ostali neprehrambeni proizvodi 200.000.-
Ako obveznik u dozvoli posjeduje odobrenje za prodaju druge robe, oporezovat će se kao da prodaje onu robu koja se po ovom stavku oporezuje u višem iznosu.
Ako obveznik posjeduje dva i više prodajnih mjesta, za drugo i svako sljedeće prodajno mjesto plaća 50% propisanoga poreza.
XVII. FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USLUGE
103. Nastavnici stranih jezika 200.000.-
104. Zakleti sudski tumači 200.000.-
105. Liječnici 600.000.-
106. Stomatolozi 500.000.-
107. Odvjetnici 600.000.-
108. Zubotehničari 400.000.-
109. Marketing-usluge 400.000.-
110. Knjigovodstvene usluge 400.000.-
111. Geodetsko-katastarski poslovi 200.000.-
112. Izrada građevinske i tehničke dokumentacije (projektiranje, izrada troškovnika, građevinski nadzor i sl 300.000.-
113. Ostali iz ove djelatnosti 350.000.-
NAPOMENA: Osobe koje obavljaju djelatnosti kao dopunsko (sporedno) zanimanje (ako u ovom članku nisu već izjednačene), plaćaju porez na sljedeći način:
- osobe koje nisu u radnom odnosu i osobe osigurane preko Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika, plaćaju 100% iznosa predviđenog ovim člankom;
- osobe u radnom odnosu i umirovljenici preko 60 godina, 5o% propisanog iznosa;
- umirovljenici do 60 godina, 50% propisanog iznosa.
Osobe koje posjeduju odobrenje za obavljanje više vrsta djelatnosti, plaćaju:
- za djelatnost za koju je predviđen veći iznos poreza 100% propisanog iznosa;
- za svaku sljedeću djelatnost iz odobrenja, 50% propisanog iznosa.
Članak 5.
Porez u paušalnom godišnjem iznosu iz članka 4. ove Odluke, propisan je u gornjoj granici i može se umanjiti, ako je to odlučujuće za ostvarivanje prihoda, odnosno dobiti po sljedećim mjerilima i uvjetima:

 1. zbog nepovoljnoga položaja (lokacije), s obzirom na mjesto poslovanja i s obzirom na položaj u mjestu, do 70%
 2. zbog profesionalnih kroničnih bolesti, do 30%
 3. zbog starosti (žene preko 55 i muškarci preko 60 godina), do 35%
 4. zbog korištenja rada zaposlenih radnika do 30%
 5. zbog drugih uvjeta koji mogu bitno utjecati na rezultate poslovanja, do 20%

Ukupno smanjenje poreza po mjerilima i uvjetima iz prethodnoga stavka može maksimalno iznositi 70%.
Ova smanjenja ne priznaju se obveznicima koji obavljaju djelatnost kao dopunsko (sporedno) zanimanje.
Članak 6.
Osnovica za obračun drugih obveza za obveznike iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se primjenom stopa poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.
Članak 7.
Obveznici poreza koji se prema Zakonu o neposrednim porezima, odnosno članku 4. ove Odluke, oporezuju u godišnjem paušalnom iznosu, za koje se utvrdi da su ostvarili dobit što premašuje dvostruki godišnji iznos prosječnoga čistog osobnoga dohotka u privredi Republike Hrvatske, u godini koja prethodi razrezu poreza, plaćaju porez prema ostvarenoj dobiti.
U slučaju iz stavka 4. ovog članka, Služba društvenih prihoda će porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu otpisati i rješenjem utvrditi obvezu da se za tu godinu plaća porez na dobit prema stvarno ostvarenoj dobiti.
Članak 8.
Obveznicima poreza iz članka 1. ove Odluke, za koje se utvrdi da su ostvarili dobit veću od izvedene paušalne osnovice do iznosa dvostrukoga godišnjeg iznosa prosječne plaće u privredi Republike Hrvatske, u godini koja prethodi razrezu poreza, razrezat će se dopunski porez na razliku između utvrđene dobiti i dobiti oporezovane po izvedenoj paušalnoj osnovici.
Članak 9.
U slučajevima značajnoga rasta cijena tijekom godine, ova Odluka se može mijenjati radi usklađivanja poreznih obveza s tekućim rastom cijena.
Članak 10.
Obveznici su dužni izdavati račune, odnosno potvrde za isporučenu robu i obavljene usluge.
Umjesto izdavanja računa dužni su promet evidentirati korištenjem mehanografskih sredstava za registraciju prometa (registar-blagajna) porezni obveznici koji obavljaju ugostiteljsku, mesarsko-kobasičarsku, pekarsku i trgovačku djelatnost u zatvorenom prostoru.
Nisu dužni evidentirati promet korištenjem mehanografskih sredstava za registraciju prometa niti izdavati račune, odnosno potvrde za isporučenu robu, odnosno obavljene usluge, obveznici koji obavljaju djelatnosti na otvorenom prostoru.
I ostali porezni obveznici, koji su dužni izdavati račune za isporučenu robu i obavljene usluge, mogu umjesto izdavanjem računa, promet evidentirati korištenjem mehanografskih sredstava.
IV. POREZ IZ PLAĆA RADNIKA
Članak 11.
Općinski porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 6,00%,
V. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
Članak 12.
Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti, plaća obveznik koji ostvari od poljoprivredne djelatnosti tijekom godine prihod veći od dvostruke godišnje čiste plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza.
Članak 13.
Glede priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.
Članak 14.
Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede, prihodi od zemljišta:
1. na kojima se zasade novi vinogradi, isključivo s plemenitom lozom i to:
a) na vinogradskom ili pjeskovitom tlu - za 5 godina
b) na kamenitom tlu ili živom pijesku - za 10 godina
2. na kojima se zasade novi voćnjaci i to:
a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćkama - za 3 godine
b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjom i lješnjakom - za 10 godina
c) jabukom, kruškom i drugim plemenitim voćkama - za 8 godina
d) orahom - za 10 godina.
3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom organa za poslove šumarstva i to:
a) bagremom, kanadskom topolom i šumom niskog uzgoja - za 10 godina
b) šumom visokog uzgoja - za 20 godina.
Članak 15.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaćaju obveznici toga poreza po slijedećim stopama:

 1. fizičke osobe na katastarski prihod (osnovicu) 20%
 2. fizičke i pravne osobe na ostvarenu dobit 25%

VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE
Članak 16.
Iznos zakupnine, odnosno najamnine, ostvaren davanjem u zakup, odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata, umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja zgrada, u visini 10% od iznosa najamnine, odnosno zakupnine.
Jednogodišnja amortizacija za zgrade, stanove i poslovne prostorije određuje se sa 5% od iznosa zakupnine, odnosno najamnine.
Članak 17.
Ako su troškovi održavanja zgrade, stana ili poslovnoga prostora veći od propisanih člankom 16. ove Odluke, priznaju se u stvarno isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.
Članak 18.
Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici toga poreza :

 1. koji primaju stalnu socijalnu pomoć
 2. koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora ne prelazi, po članu uže obitelji, minimalni osobni dohodak objavljen u "Narodnim novinama", za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu toga poreza i
 3. koji ostvare prihod izdavanjem u najam stanova u zgradama starijim od 100 godina.

Članak 19.
Ako je prijavljeni prihod od imovine (najamnine i zakupnine) manji od onoga koji se prema mjesnim prilikama može postići, kao prihod od poslovnoga prostora uzima se zakupnina koja se za 1 metar kvadratni površine zatvorenoga prostora može mjesečno postići, zavisno od mjesta i namjene kako slijedi:
Zakupnina HRD po metru kvadratnom
Mjesto Ugostiteljstvo Trgovina Ostale
djelatnosti

 1. Vrgorac 3.500 2.500 1.500
 2. Područja izvan Vrgorca uz magistralni put 1.500 1.250 1.000
 3. Ostala područja 1.000 800 600

Članak 20.
Porez na prihod od imovine, prema ostvarenom prihodu, plaćaju obveznici toga poreza i to:
- 20% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam zgrade, odnosno stanova, te zakup zemljišta;
- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnoga prostora;
- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup, odnosno najam pokretnih stvari.
Članak 21.
Porez na prihod od imovine ostvaren preprodajom stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, bez obzira da li je stvar prodana u nepromijenjenom ili promijenjenom stanju, plaća se po stopi od 25,00% i to na razliku između nabavne i prodajne cijene.
Članak 22.
Na, prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, porez na prihod od imovine plaća se u paušalnom godišnjem iznosu.
U slučaju prestanka izdavanja namještenih soba ili dijela stana podstanarima tijekom godine, na zahtjev obveznika otpisat će se razmjerni dio poreza u paušalnom iznosu što otpada na vrijeme od prvog idućega mjeseca po prestanku izdavanja do kraja godine, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije u roku od osam dana nakon prestanka izdavanja. U protivnom, dio poreza otpisat će se prvoga sljedećega mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
U slučaju izdavanja namještenih soba ili dijela stana podstanarima na unaprijed određeno vrijeme u godini, porez se razrezuje u godišnjem paušalnom iznosu, prema mjesečnom bruto-prihodu i smanjuje razmjerno vremenu u kojem je prihod ostvaren.
Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba ili dijela stana, ne plaćaju osobe kod kojih postoji stjecaj okolnosti naveden u točkama 1. i 2. stavka 1. članka 18. ove Odluke.
Članak 23.
Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, plaćaju obveznici toga poreza u paušalnom iznosu i to kako slijedi:
NA MJESEČNI BRUTO-PRIHOD
više od do HRD godišnje HRD
10.000 24.000
10.000 20.000 48.000
20.000 30.000 72.000
30.000 40.000 96.000
40.000 50.000 120.000
50.000 60.000 144.000

Na mjesečni bruto prihod viši od 60.000 HRD plaća se porez u godišnjem paušalnom iznosu od 168.000 HRD plus 20% na godišnji prihod koji prelazi 720.000 HRD.
VII. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE
Članak 24.
Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici toga poreza po sljedećim stopama i to:
1. Na nasljedstva po odlukama organa uprave i suda
Stričevi, ujaci
NA POREZNU Preci Djeca tetke i njihova Pravne
OSNOVICU braća braće i djeca te ostali osobe i
više od do HRD sestre sestara potomci braće ostali
i sestara
1.000.000 1,00 1,25 1,50 1,75

 1. 2.000.000 1,25 1,50 1,75 2,00
 2. 3.000.000 1,50 1,75 2,00 2,25
 3. 4.000.000 1,75 2,00 2,25 2,50
 4. 5.000.000 2,00 2,25 2,50 2,75
 5. 6.000.000 2,25 2,50 2,75 3,00
 6. 7.000.000 2,50 3,00 3,50 4,00
 7. 3,00 3,50 4,00 4,50


2. Na darove
1.000.000 1,00 1,25 1,75 2,25

 1. 2.000.000 1,75 2,00 2,25 2,50
 2. 3.000.000 2,00 2,25 2,50 2,75
 3. 4.000.000 2,25 2,50 2,75 3,00
 4. 5.000.000 2,50 2,75 3,00 3,25
 5. 6.000.000 2,75 3,00 3,25 3,50
 6. 7.000.000 3,00 3.25 3,50 4,00
 7. 3,25 3,50 4,00 5,00VIII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA
Članak 25.
Porez iz ukupnog prihoda građana i porez što se razrezuje jednokratno (porez na nasljedstva i darove i sl.) plaća se u roku od 30 dana nakon primitka rješenja.
Članak 26.
Porez na prihod od imovine ostvaren od preprodaje stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, plaća se u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.
Članak 27.
Kad Služba društvenih prihoda utvrdi rješenjem poreznu obvezu fizičkoj osobi koja plaća porez na dobit, razlika između uplaćene akontacije i razrezanoga poreza prema rješenju plaća se u roku od 15 dana po uručenju rješenja.
Porezi građana što se utvrđuju u godišnjem iznosu, osim poreza iz ukupnoga prihoda građana, dospijevaju za plaćanje početkom svakoga tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovice tromjesečja u tekućoj godini i to:

 1. za prvo tromjesečje do 15. veljače
 2. za drugo tromjesečje do 15. svibnja
 3. za treće tromjesečje do 15. kolovoza
 4. za četvrto tromjesečje do 15. studenoga.

Iznimno, ako godišnje zaduženje poreza iz stavka 2. ovoga članka nije veće od 100.000 HRD, porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja, a ako je zaduženje veće od 100.000 HRD, a manje od 300.000 HRD, porez se plaća u dva obroka i to prvi obrok najkasnije do 15. svibnja i drugi obrok najkasnije do 15. listopada tekuće godine.
Zbog ekonomičnosti postupka u postupku razreza ne zadužuju se iznosi do 3.000 HRD.
Članak 28.
Služba društvenih prihoda može od poreznoga dužnika preuzeti u državno vlasništvo nekretnine koje porezni dužnik pismeno ponudi radi otplate dužnoga poreza.
Vrijednost nekretnine utvrđuje se komisijskom procjenom, prema tržišnim cijenama u času preuzimanja.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o neposrednim porezima (Vjesnik - Službeno glasilo Općine Vrgorac, br. 2/91 i 1/92).
Članak 30.
Ova Odluka objavljuje se u Vjesniku - Službenom glasniku Općine Vrgorac.
Članak 31.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-11
Zagreb, 15. srpnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti