POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - kolegij - odluka o jednokratnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora i u postupku rješavanja izbornog spora na sjednici održanoj 22. veljače 1993. godine donio je ovu
ODLUKU
1. Poništavaju se - rješenje Županijske izborne komisije - IV. Županije Karlovačke od 12. veljače 1993. godine Klasa broj: 01303/93101/1 Urbroj: 2133-01-01-93/45,
- izvješće o konačnim rezultatima izbora Gradske izborne komisije Grada Karlovca od 10. veljače 1993. godine, Klasa broj: 03-03/93-01/4 Urbroj: 2133-01-01-93-4 u dijelu (točka II.) kojim je utvrđeno da su temeljem članka 28. stavka I. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave za členove Gradskog vijeća Grada Karlovca izabrani s gradske liste Socijalno-demokratske unije - SDU kandidati: Srećko Jakšić, Mirjana Klemenčić, Dušan Budimirović, Živorad Uzelać i Branko Krivokuća,
- izbori i rezultati izbora i glasovanja za Gradsko vijeće Grada Karlovca u Izbornoj jedinici 4, na biračkom mjestu 28, kako ih je utvrdio birački odbor u svojem zapisniku od 7. veljače 1993. godine.
2. Ponovljeni izbori za Gradsko vijeće Grada Karlovca u Izbornoj jedinici 4, na biračkom mjestu 28. održati će se u roku od 14 dana od dana donošenja ove odluke. Gradska izborna komisija Grada Karlovca odredit će točan dan, mjesto i vrijeme izbora i poduzeti sve potrebno za provedbu izbore.
3. Obustavlja se postupak u izbornom sporu povodom žalbe Srećka Jakšića, Mirjane Klemenčić, Dušana Budimirovića, Živorada Uzelca i Branka Krivokuće i povodom žalbe Socijalno-demohratske unije - SDU protiv rješenja Županijske izborne komisije, Klasa broj: 013-03/93101/1 Urbroj: 2133-01-01-93/45 od 12. veljače 1993. godine.
4. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama"
Obrazloženje
Postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora za Gradsko vijeće Grada Karlovca održanih 7. veljače 1993. godine u Izbornoj jediriici broj 4. pokrenula je socijalno-demokratska unija Hrvatske - SDU (članak 39. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine" broj 13/91). Predlaže se poništenje rješenja Županijske izborne komisije - IV. Karlovačke županije (dalje u tekstu: Županijska komisija) navedenog u izreci i osnaženje rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Karlovca koje je utvrdila Gradska izborna komisija izvješćem od 10. veljače 1993. godine u dijelu kojim je utvrđeno da je Socijalno-demokratska unija - SDU ostvarila izborni rezultat od 5,16% od ukupnog broja glasova i time, temeljem članka 10. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 90/92. (dalje u tekstu: Zakona o lokalnim izborima) i slijedom toga utvrdila da Srbi, kao pripadnici nacionalne zajednice, imaju pravo na zastupljenost u Gradskom vijeću, kako je to citirano u izreci ovog rješenja pod točkom 1. alineja 2. Osim postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora SDU je u izbornom sporu izjavila i žalbu protiv spomenutog rješenja Županijske komisije, a žalbu su izjavili i kandidati Srećko Jakšić, Mirjana Klemenčić, Dušan Budimirović, Živorad Uzelac i Branko Krivokuća. U prethodnom postupku Sud je pribavio odgovarajuću dokumentaciju (izborni materijal biračkih odbora s biračkog mjesta broj 28, 29. i 30. te materijal Gradske i Županijske komisije) a slijedom navoda u zahtjevu i žalbama, i izjašnjenje predsjednika Županijske i Gradske komisije. S obzirom na prigovore i oprečna mišljenja o pravilnostima i rezultatima izbora u 4. izbornoj jedinici za Gradsko vijeće Grada Karlovca, ovaj je Sud izvršio neposredan uvid i kontrolu izbornih materijala u toj izbornoj jedinici i našao, na izbornom mjestu broj 28, različit rezultat od onog kojeg je pronašla Županijska komisija, ali i od onog kojeg je našla Gradska komisija. Birački je odbor utvrdio (zapisnik od 7. veljače 1993.), a to je prihvatila i Gradska izborna komisija, da je na biračkom mjestu 28. glasovalo 799 birača i to za liste: 1. HDZ - 258 glasova; 2. HNS - 37 glasova; 3. HSS - 35 glasova; 4. HSLS - 243 glasa; 5. HSP - 36 glasova: 6. SDH, SDP, SSH - 71 glas; 7. SDU - 98 glasova, time da je bilo 21 nevažećih listića. Županijska izborna komisija je, povodom prigovora Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, utvrdila:1. HDZ je dobio 257 glasova, a ne 258 glasova; 2. HNS - 37 glasova; 3. HSS - 35; 4. HSLS - 243; 5. HSP - 36: SDH. SDP, SSH - 71; SDU - "utvrđeni su važeći glasovi i to 38, dok je utvrđeno 60 nevažećih glasova, odnosno glasačkih listića, tako da je u zapisniku biračkog odbora za kandidatske liste pogrešno navedeno da je lista SDU dobila 98 glasova umjesto 38 glasova", kako to proizlazi po utvrđenim glasačkim listićima. Prema tome na tom zapisniku povećava se ukupan broj nevažećih glasačkih listića za 61. tako da je ukupno trebalo proglasiti nevažećim glasačkim listićima umjesto 82, 21 glasački listić. Slijedom navedenog Županijska komisija je utvrdila da je lista SDU sa 1.575 glasova (a ne 1.636 kako je to utvrdila Gradska izborna komisija) postigla uspjeh u izborima sa 4,98% od dobivenog broja glasova, te je riješila kako je navedeno u izreci. Odlučivanju Županijske komisije o prigovoru i kontroli rezultata izbora u izbornoj jedinici IV. bili su nazočni dopredsjednici i član Općinskog odbora HDZ Karlovac: Branko Bedeniković, Antun Bosio i Berislav Mrkšić, te promatrač HDZ na izborima na biračkim mjestime 28, 29, i 30, Dubravko Muc. Nema u spisima dokaza da su i ostale političke stranke, koje su : istaknule kandidatsku listu u ovoj izbornoj jedinici bile pozvane da putem promatrača prisustvuju sjednici Županijske komisije na kojoj se odlučivalo o prigovoru HDZ-e. Neposrednim uvidom u izborne materijale (uključivo brojenje i pregjedavanje glasačkih listića u Izbornoj jedinici 4) utvrđeno je, da na biračkom mjestu broj 28 ima 60, a ne 61 nevažeći glasački listić koliko je Županijska izborna komisija odbila od rezultata. Različiti rezultati dobiveni su iz istih izbornih materijala i propusti pri utvrđivanju rezultata glasovanja u Izbornoj jedinici 4. na biračkom mjestu 28. opravdavaju zaključak da je riječ o takvim povredama, koje su utjecale, odnosno mogle biti od utjecaja na rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Karlovca. Stoga je Ustavni sud Republike Hrvatske poništio izbore i odredio njihovo ponavljanje na biračkom mjestu 28, Izborne jedinice broj 4., kako je to i odlučeno u točki 1. i 2. izreke ove odluke, a na temelju odredbe članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i članka 59. i 80. Zakona o lokalnim izborima jedinica lokalne samouprave i uprave. Kako je Sud, postupajući u postupku prava nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, poništio sporne izbore, postale su bespredmetnima navedene žalbe protiv rješenja Županijske izborne komisije, koje je izjavila SDU i kandidati kako je uvodno navedeno, pa je postupak po ovim žalbama valjalo obustaviti, kako je to riješeno u točki 3. izreke ove odluke. Na temelju odredbe članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) Sud je odlučio da se ova odlka objavi u službenom glasilu Republike Hrvatske - "Narodnim novinama". Slijedom izloženoga odlućeno je kao u izreci.
Broj: U-VII-81/1993.
Zagreb, 22. veljače 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti