POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - javno pravo - zakon o stomatološkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi Š. J. iz Z., na sjednici održanoj 7. srpnja 1993. godine. donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Š. J., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u kojoj navodi da su pravomoćnim rješenjem Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske br. MS-240-2325 od 23. 9. 1991., odnosno presudom Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-315/92 od 2. 7. 1992. povrijeđena njegova ustavna prava. On, naime, smatra da je visina mirovine određena po službenoj dužnosti 1991. godine niža od one koja mu je određena ranije, 1985. godine. Prema njegovu mišljenju pri donošenju akata, kojima je odlučivano o njegovoj mirovini, trebao je biti primijenjen članak 53. stavak 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. koji je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih propisa iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja kao republički propis ("Narodne novine", broj 53/91), a osporeni akti se temelje na stavku 4. istog članka.
Kako smatra da je povrijeđeno njegovo stečeno pravo i da je na njegovu štetu povrijeđena odredba članka 19. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, predlaže se da presuda Upravnog suda Republike Hrvatske ukine. Tijekom postupka je utvrđeno da je rješenje Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Područna služba Zagreb, br. Ms-240-2325 od 23. 9. 1991. godine potvrđeno rješenjem Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Klasa: 140-02/91-01/309517, Ur.broj: UP-II-341-99-03/1-1747 od 13. 12. 1991. godine. Tužba protiv ovog rješenja odbijena je presudom Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-315/92 od 2. 7. 1992. Presuda Upravnog suda dostavljena je Š. J. 9. 10. 1992. godine, a 28. 10. 1992. godine podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu. Ustavna je tužba prema tome podnesena u roku - pravodobna je, a i dopuštena je, jer je iscrpljen dopušten pravni put, čime je udovoljeno zakonskim pretpostavkama iz članka 28. i 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Ustavna tužba Š. J. nije osnovana.
Odredba članka 19. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske jamči da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. U odnosu na akte sudova, isto jamstvo sadrži članak 115. stavak 3. Ustava. Iz ovih odredbi nedvojbeno proizlazi da osporeno rješenje i presuda moraju biti utemeljeni na Zakonu, kao što to u ovom slučaju i jesu. Razlozi zbog kojih je primijenjen članak 53. stavak 4. spomenutog Zakona, a ne neka druga odredba navedeni su u svakom od osporenih akata.
Ustavni sud Republike Hrvatske je, nakon završenog postupka ocijenio da su Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Upravni sud Republike Hrvatske, donoseći osporene akte odlučivali na temelju zakona, te da nisu povrijedili Ustav Republike Hrvatske na štetu podnosioca ustavne tužbe.
Odredba stavka 2. izreke ove odluke, temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-III-316/1992.
Zagreb, 7. srpnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti