POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - javno pravo - statut hrvatskog pravaškog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 14. prosinca 1993. donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Članak 1.
(1) Osnovice osiguranja, za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, osiguranika - radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana, utvrđuju se u jedanaest grupa i to:

 1. Najniža osnovna plaća uvećana za 40 %
 2. Najniža osnovna plaća uvećana za 100 %
 3. Najniža osnovna plaća uvećana za 160 %
 4. Najniža osnovna plaća uvećana za 220 %
 5. Najniža osnovna plaća uvećana za 280 %
 6. Najniža osnovna plaća uvećana za 340 %
 7. Najniža osnovna plaća uvećana za 400 %
 8. Najniža osnovna plaća uvećana za 460 %
 9. Najniža osnovna plaća uvećana za 520 %
 10. Najniža osnovna plaća uvećana za 600 %
 11. Najniža osnovna plaća uvećana za 700 %

(2) Osnovice osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađuju se tijekom godine po službenoj dužnosti s porastom najniže osnovne plaće.
Članak 2.
(1) Osiguranici iz članka 1. na temelju pismenog zahtjeva biraju osnovicu osiguranja iz članka 1. stavka 1. kao osnovicu osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
(2) Za osiguranike, koji su stekli svojstvo osiguranika do 31. prosinca 1993. i koji ne podnesu pismeni zahtjev do 15. veljače 1994. sukladno stavku 1. ovoga članka, utvrđuje se osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. točke 1. kao osnovica osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno najniža osnovna plaća uvećana za 40 %.
(3) Tijekom godine osnovica osiguranja može se na temelju pismenog zahtjeva mijenjati u okviru utvrđenih osnovica osiguranja iz članka 1. stavka 1. i to samo unaprijed i određuje se od prvog dana idućeg mjeseca.
Članak 3.
(1) Obveza plaćanja doprinosa dospijeva zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec.
(2) Za neuplaćene doprinose u roku dospjelosti zaračunavaju se kaznene kamate i troškovi obračuna kamata.
(3) Trošak obračuna kamate iznosi 2 % od svote obračunatih kamata.
(4) Redoslijed podmirenja duga je takav da se od uplaćene svote prije podmiruju troškovi obračuna kamata i kamate, a tek tada doprinos.
Članak 4.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi.
Članak 5.
Osiguranicima koji podnesu zahtjev na osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu unatrag, obračunat će se doprinos prema osnovicama i stopi doprinosa koja vrijedi na dan podnošenja zahtjeva na osiguranje.
Članak 6.
Za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzimaju se osnovice koje vrijede prema propisima za prijavljeno razdoblje osiguranja.
Članak 7.
Na dan stupanja na snagu ove odluke, prestaje se primjenjivati Odluka o osnovicama osiguranja samostalih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 19/93).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994.
Klasa: 142-13/93-01/4356
Urbroj: 342-99-01/93-8
Zagreb, 14. prosinca 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan BIažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti