POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - javno pravo - odluka o zajamčenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti od ele- mentarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. prosinca 1993., donio je

ODLUKU
o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini

I.
Radi djelomičnog ublažavanja posljedica štete od elementarnih nepogoda daje se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu bespovratna pomoć općinama u sastavu županija:


Verificirena Udjel u Predloženi
Red OPĆINA - ŽUPANIJA šteta verific. iznos pomoći
br. u HRD šteti u % u HRD

1. LUDBREG 12.728.013.183 3,16 514.989.207
Donji Miholjac
Mali Bukovec
Sveti Đurđ
2. VARAZDIN 26.055.012.000 6,47 1.054.214.023
3. IVANEC 3.677.184.500 0,91 148.782.870
I. VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA 42.460.209.683 10,54 1.717.986.100
4. ZLATAR 12.204.609.820 3,03 493.811.740
Budinšćina
Hraščina
Konjščina
Grad Zlatar
Zlatar-Bistrica
II. KRAPINSKO
ZAGORSKA-ŽUPANIJA 12.204.s08.820 3,03 493.811.740
5. ĐAKOVO 12.032.589.000 2,99 486.851.591
Đakovo
Levanjska Varoš
Trnava
Drenja
6. VALPOVO 4.157.227.690 1,03 168.205.938
Valpovo
Bizovac
Belišće
Petrijevci
7. DONJI MIHOLJAC 1.622.243.700 0,04 65.637.738
8. KOŠKA 7.395.749.200 1,84 299.240.028
III. OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA 25.207.809.590 6,26 1.019.935.295
9. POŽEGA 12.500.000.000 3,10 505.763.547
Velika
Kaptol
Pleterno
Čaglin
Jakšić
Brestovac
Kutjevo
Grad Požega
10. NAŠICE 35.106.540.800 8,71 1.420.448.688
11. PAKRAC
("Ribnjičarstvo",Poljana
d.d.) 3.285.420.000 0,82 132.931.654
IV. POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA 50.891.960.800 12,68 2.059.143.888
12. ORAHOVICA 4.500.000.000 1,12 182.074.877
13. PITOMAČA
("Borik",d.d.) 1.822.245.000 0,45 73.730.008
V. VIROVITIČKO-
PODRAVSKA
ŽUPANIJA 6.322.245.000 1,57 255.804.884
14. KOPRIVNICA 12.001.295.512 2,98 485.585.423
Koprivnički Ivanec
Đelekovec
Gola
Rasinja
Drnje
Peteranec
15. KRIŽEVCI 2.346.300.000 0,58 94.933.841
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽE-
VAČKA ŽUPANIJA 14.347.595.512 3,56 580.519.264
16. VINKOVCI 3.434.619.600 0,85 138.968.431
Stari Mikanovci
17. ŽUPANJA 14.000.000.000 3,48 566.455.173
VII. VUKOVARSKO-SRI-
JEMSKA ŽUPANIJA 17.434.619.600 4,33 705.423.604
18. TROGIR 2.635.432.000 0,65 106.632.435
Seget
Marina
19. VRGORAC 3.107.233.707 0,77 125.722.043
20. ŠOLTA 4.059.402.600 1,01 164.247.829
21. JELSA 4.262.028.600 1,06 254.298.785
22. KAŠTELANSKA
ZAGORA 6.285.021.600 1,56 254.298.785
23. PUČIŠĆE 1.937.982.000 0,48 78.412.852
24. IMOTSKI 40.292.659.000 10,00 1.630.284.650
25. SINJ 22.655.915.100 5,62 916.682.878
VIII. SPLITSKO-DALMATIN-
SKA ŽUPANIJA 85.235.874.607 21,16 3.448.727.769
26. POREČ 8.369.561.800 2,08 338.641.541
Poreč
Vrsar
Vižinada
Sv.Lovreč Pazentički
Višnjan
27. LABIN 5.730.244.265 1,44 231.876.170
IX. ISTARSKA ŽUPANIJA 14.100.406.065 3,50 570.517.711
28. DARUVAR
("Ribnjičarstvo"
Končanica) 12.689.530.000 3,15 513.432.136
X. BJELOVARSKO-BILO-
GORSKAŽUPANIJA 12.689.530.000 3,15 513.432.136
29. OREBIĆ 3.507.065.670 0,87 141.899.678
30. STON 5.300.000.000 1,32 214.443.744
31. KONAVLE 5.300.000.000 1,32 214.443.744
XI. DUBROVAČKO-NERET-
VANSKAŽUPANIJA 14.107.065.670 3,50 570.787.166
32. DELNICE 11.073.807.000 2,75 448.058.232
33. FUŽlNE 5.132.649.000 1,27 207.672.541
34. LOKVE 5.200.000.000 1,29 210.397.636
XII. PRIMORSKO-GORAN-
SKA ŽUPANIJA 21.406.456.000 5,31 866.128.409
35. NOVSKA 5.560.000.000 1,38 224.963.626
Novska
Lipovljani
Jasenovac
XIll. SISAČKO-MOSLAVAČ
KA ŽUPANIJA 5.560.000.000 1,38 224.963.626
36. ČAKOVEC 44.789.631.00 11,12 1.812.237.011
XIV. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 44.789.631.000 11,12 1.812.237.011
37. GOSPIĆ 36.098.425.000 8,96 1.460.581.397
XV. LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA 36.098.425.000 8,96 1.460.581.397
SVEGA 402.856.238.347 100,00 16.300.000.000

II.
Iznos pomoći iz točke I. ove Odluke doznačit će se županijama odjednom.

III.
Županije su dužne iznos pomoći iz točke I. doznačiti općinama odmah po primitku sredstava.

IV.
Korisnici sredstava iz točke III. ove odluke dužni su Vladi Republike Hrvatske, putem Republičke komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda podnijeti izvješće o utrošku sredstava najkasnije do 1. svibnja 1994. godine.

V.
Ovlašćuje se ministar financija da provede ovu Odluku.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:442-02/93-01/02
Zagreb, 30. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti