POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - javni oglasi - pravilnik o normiranim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 1B. stavka 2. Zakona o financijskoj policiji ("Narodne novine", br. 89/92), ministar financija donosi
PRAVILNIK
o obrascu službene iskaznice inspektora Financijske policije
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac službene ishaznice koju nose inspektori Financijske policije u Centralnoj službi u Zagrebu i u postajama Financijske policije (u daljnjem tekstu: "iskaznice"), vođenje evidencije o iskaznicama, način izdavanja i zamjene iskaznice.

Članak 2.
Obrazac iskaznice izrađuje se na punijem papiru zelene boje, a zaštićuje omotom od prozirne mase, dimenzije 85 x 55 mm.
Iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.
Prednja strana iskaznice iz članka 2. ovog pravilnika sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba ispisano je: Republika Hrvatska, Ministarstvo financija; Financijska policija, Službena iskaznica, Inspektor Financijske policije, a ispod toga ispisuje se ime i prezime inspektora Financijske policije;
- desno od teksta je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gonjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva financija -Financijske policije;
- ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice.

Članak 4.
Na stražnjoj strani obrasca iskaznice ispisana su najznačajnija ovlaštenja inspektora Financijske policije, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj, datum izdavanje potpis ministra financija i pečat Ministarsva financija - Financijske policije.

Članak 5.
O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu financija - Centralna služba Financijske policije u Zagrebu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora Financijske policije kojem je izdana iskaznica, serijski broj iskaznice, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za napomene.

Članak 6.
Inspektor Financijske policije koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti ministra financija i glavnog inspektora Financijske policije:
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 7.
Inspektor Financijske policije kojemu prestane radni odnos u Ministarstvu financija - Financijskoj policiji, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, iskaznicu predati ministru finariclja odnosno glavnom inspektoru Financijske policije.

Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-05/93-01/14
Urbroj: 513-01/93-1
Zagreb, 23. veljače 1993.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.
Prednja strana
REPUBLIKA HRVATSKA Fotografija 28x32 mm
MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKA POLJICJA

SLUŽENA ISKAZNICA
INSPEKTOR FINANCIJSKE POLICIJE

JO 0001

(IME)
(PREZIME)

Stražnja strana
OVLAŠTENJE:
Nosilac ove iskaznice ovlašćen je u okviru svoje nadležnosti, utvrđene zakonom i drugim propisima pregledati financijsku dohumentaciju, poslovne pznstorije, robu, uređaje i opremu, te prijevozna sredstva, utvrditi identitet osoba, privremeno oduzeti novac
Nosilac ove iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.

(JMBG)
(Ev. broj). (Datum izdavanja)
M.P. (Ministar financija)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti