POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - javni natječaji - pravilnik o sirevima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske rješavajući o ustavnoj tužbi Ž. Z. iz Z. na sjednici održanoj dana 15. lipnja 1993. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Odbacuje se ustavna tužba
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske.

Obrazloženje
Ž. Z. je podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu povodom rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-49/1993 od 12. veljače 1993. godine uz navod da se "utužuje predmetno rješenje kao formalno-pravno protuzakonito".
Tužba nije dopuštena.
Uvidom u predmet koji je vođen pod brojem U-VII-49/1993 utvrđeno je da je tužitelj izjavio žalbu protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske Klasa 013-01/92-01/08. Urbr: 56605/93-287-Ps-14 od 9. veljače 1993. godine. Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem broj U-VII-49/1993 od 12. veljače 1993. godine odbio je žalbu kao neosnovanu. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) ustavnu tužbu može podnijeti svatko tko smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo. Ustavna je tužba, dakle, dopuštena u slučajevima kada je djelovanjem državne vlasti došlo do povrede ustavnog prava.
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske donijeto u povodu žalbe protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske na temelju odredbe članka 57. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 1/93) nije, međutim, odluka koju ima u vidu navedena odredba Ustavnog zakona. Kada u postupku zaštite izbornog prava Ustavni sud Republike Hrvatske rješava o žalbi izjavljenoj protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske ustavna tužba nije dopuštena.
Na temelju izloženog valjalo je riješiti kao u izreci.
Objavljivanje ovog rješenja u službenom glasilu Republike Hrvatske zasniva se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-92/1993
Zagreb, 15. lipnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti