POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvori prava - uredba o razvrstaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Temeljem članka 9. stavka 4. i članka 10. stavka 2. Zakona o političkim organizacijama ("Narodne novine", br. 19/90, 59/90 i 2/91) ministar pravosuđa i uprave donosi
PRAVlLNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrasama i načinu vođenja registra političkih organizacija
Članak 1.
U Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine", br. 27/90) članak 12. mijenja se i glasi: "Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti zapisnik o radu osnivačke skupštine s odlukom o osnivanju, popis osnivača, popis članova organa upravljanja, dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova organa upravljanja, program i statut političke organizacije. Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili fotokopiji. Ako se podnesu u prijepisu ili fotokopiji koja nije ovjerena, službena osoba će utvrditi da li su prijepis ili fotokopija, vjerni izvorniku. Popis osnivača i članova organa upravljanja političkih rganizacija treba sadržavati slijedeće podatke: ime i preizme, mjesto rođenja, adresu stanovanja i jedinstveni matični broj osnivača odnosno člana organa upravljanja."
Članak 2.
Obrasci broj 1, 2, 3 i 4 su sastavni dio ovoga pravilnika.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti obrasci 1, 2, 3 i 4 propisani pravilnikom o obrascima i načnu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine", br. 27/90).
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 066-01/93-01/03
Urbroj : 514-04-02/4-93-2
Zagreb, 9. veljače 1993.
Ministar pravosuđa i uprave
Ivica Crnić, v. r.Format 350x250 mm
REGISTAR političkih organizacija REPUBLIKE HRVATSKE
Obrazac broj 1 - Registar političkih organizacija
REGISTARSKI BROJ Prijenos registracije
Reg. broj
Naziv političke organizacije 1.
Datum upisa 2.
Broj i datum rješenja o upisu 3.
Sjedište političke organizacije 4.
Izmjena sjedišta političke organizacije Broj i datum rješenjao izmjeni upisa 4.a
4.b
Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) Broj i datum rješenja o upisu 5.a
5.b
Izmjena osoba ovlaštenuh za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) Broj i datum o izmjeni upisa 6.a
6.b
Zabrana djelovanja političke organizacije (broj i datum pravomoćnog rješenja) 7.
Prestanak političke organizacije (broj i datum pravomoćnog rješenja) 8.
REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pravosuđa i uprave
Format 295 x 205 mm KLASA: URBROJ:
U Zagrebu,
IZVOD IZ REGISTRA POLITIČKIH ORGANIZACIJA
Naziv političke organizacije 1.
UPISANA JE U REGISTAR POLITIčKIH ORGANIZACIJA KOD OVOG ORGANA POD REGISTARSKIM BROJEM
Datum upisa 2.a
Broj i datum rješenja o upisu 2.b
Sjedište političke organizacije(mjesto, ulica i broj) 3.
Osobe ovlaštene za zastupanje (prezime, ime i svojstvo) 4.
M.P. __________________________ (potpis, prezime i ime ovlaštene službene osobe) Obrazac borj 2 - Izvod iz registra političkih organizacija
ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR POLITIčKIH ORGANIZACIJA
Format 295 x 205 mm
podnosi:
Naziv političke organizacije 1.
Sjedište političke organizacije(mjesto, ulica i broj) 2.
Datum održavanja osnivačke skupštine 3.
- Prilog: 1. Zapisnik o radu osnivačke skupštine s odlukom o osnivanju 2. Popis osnivača 3. Popis članova organa upravljanja 4. Dokaz o hrvatskom državljnstvu osnivača i članova organa upravljanja 5. Program
Datum donošenja statuta 4.
- Prolog: Statut
Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis u registar političkih oranizacija Osobe ovlaštene za zastupanje(prezime, ime i svijstvo) 5.
- Prilog: Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje
Broj: _____________________ Datum: _____________________ U _____________________ ____________________________ (potpis ovlaštene osobe)
PRIJAVA OSNIVANJA I DJELOVANJA ORGANIZACIONOG OBLIKA POLITIčKE ORGANIZACIJE
Format 295 x 205 mm
Naziv političke organizacije 1.
Naziv organizacionog oblika 2.
Sjedište organizacionog oblika(mjesto, ulica i broj) 3.
Ovlašteni predstavnici(prezime, ime i svojstvo) 4.
Broj: ________________ Datum: ________________ U ________________ ____________________________ (potis ovlaštene osobe)
Obrazac borj 4 - Prijava osnivanja i djelovanja organizacionog oblika političke organizacije


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti