POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvještajne stranice - odluka izboru suca ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1993. donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Vrbovsko
Članak 1.
U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine, broj 37/90 i 19/92), u članku 2. stavku 1. točka 7. briše se. Točka 8. postaje točka 7.
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi: "Porez na dobit u paušalnom godišnjem iznosu za sve vrste djelatnosti plaća se u rasponu, a najviše do visine dvostruke godišnje čiste plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u 1992. godini, uvećan za porast cijena na malo u 1992. godini, prema priopćenju Međuopćinskoga zavoda za statistiku Općine Rijeka".
Članak 3.
U članku 5. stavak 2. briše se.
Članak 4.
U članku 7. stavku 1. riječ "trostruki" zamjenjuje se riječju "dvostruki".
Članak 5.
Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a., koji glasi: "Članak 10a. Poreznom obvezniku koji u radnji obavlja više privrednih djelatnosti, godišnji paušalni iznos poreze utvrđuje se razmjerno ostvarenoj dobiti za svaku pojedinu djelatnost, s time da ukupan godišnji paušalni iznos poreza ne bude dva puta veći od najvećega paušalnog iznosa poreza utvrđenog ovom Odlukom. Ako se obveznik koristi stalno ili povremeno još jednom radnjom, prodajnim mjestom ili osnovnim sredstvima, paušalni iznos poreza povećava se za 70%."
Članak 6.
U članku 11. brojka "500" zamjenjuje se brojkom "10.000".
Članak 7.
U članku 12. brojka "100.000" zamjenjuje se brojkom "660.000", brojka "50.000" zamjenjuje se brojkom "330.000", brojka "150.000" zamjenjuje se brojkom "990.000".
Članak 8.
Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a., koji glasi: "Članak I7a. Uprava društvenih prihoda utvrdit će iznose zakupnina i najamnina prema mjesnim prilikama, a prema podacima Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu, u slučaju kada su ugovoreni iznosi značajno niži od iznosa koji su uobičajeni kod davanja u zakup, odnosno najam nekretnina."
Članak 9.
Članak 21. mijenja se i glasi:
"Porez na nasljedstva, po odlukama organa uprave i suda plaćaju obveznici toga poreza po sljedećim stopama:

  1. drugi nasljedni red (preci, braća i sestre) po stopi 3%
  2. svi ostali po stopi od 5%.

Porez na darove plaćaju obveznici tog poreza po sljedećim stopama :

  1. drugi nasljedni red (preci, braća i sestre) po stopi 4%
  2. svi ostali po stopi od 6%."

Članak 10.
Glava VII. Porez na dobitke od igara na sreću, briše se. Članak 22. briše se.
Članak 11.
U članku 25. stavku 4. brojka "200" zamjenjuje se brojkom "6.000", brojka "500" zamjenjuje se brojkom "12.000". Iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: "U postupku razreza poreza ne zadužuju se iznosi od 2.000 uvećani za mjesečni porast cijena na malo, prema priopćenju Međuopćinskoga zavoda za statistiku, zbog ekonomičnosti postupka". Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 12.
Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a., koji glasi: "Članak 26a. Rješenje o povećanju razreza poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu donijet će općinska Uprava društvenih prihoda, u slučaju značajnijega rasta cijena, a prema podacima Međuopćinskoga zvoda za statistiku Općine Rijeka. Akontacija poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 1993. godinu utvrđuje se prema rješenju o razrezu poreza iz posljednje godine, uvećanom za prosječni porast cijena na malo, za razdoblje rujan - studeni 1992. godine."
Članak 13.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Vrbovsko.
Članak 14.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-13
Zagreb, 15 srpnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti