POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvještaji - uputa za obračunavanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 53A/91,9/92 i 55/92) i članka 21. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1993. godine, donijela
ODLUKU
o Hrvatskom komitetu za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom
I.
Osniva se Hrvatski komitet za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom (dalje: Hrvatski komitet za MHP), koji djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
II.
Hrvatski komitet za MHP obavlja ove poslove:
- razmatra pitanja hidrologije i upravljanja vodnim resursima značajnima za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (dalje: UNESCO), a posebno njenim odjelom za vodne znanosti Division of Water Sciences (dalje: DWS) u Parizu. Ista pitanja razmatra i sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (dalje: WMO) i sa nacionalnim komitetima (dalje NK za MHP) ostalih zemalja, a posebno onih s kojima graniči Republika Hrvatska;
- razmatra i daje Vladi mišljenja o akcijama i projektima UNESCO-a, WMO-a i NK za MHP koji se tiču interesa Republike Hrvatske;
- vezano s problemima hidrologije i upravljanja vodnim resursima daje Vladi mišljenje o sastavu, prijedlozima i stajalištima delegacije Republike Hrvatske na službenim skupovima koje organiziraju UNESCO, WMO i NK za MHP;
- u sklopu svoga područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatranju pitanja u svezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora što ih sklapa Republika Hrvatska, te o tome daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, po potrebi i na njihov zahtjev;
- putem Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i stalnoga poslanstva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om, WMO-om i NK za MHP drugih zemalja u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području hidrologije i upravljanja vodnim resursima, nastalih djelatnošću gore spomenutih organizacija, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s njihovim ciljevima, zadaćama i djelatnošću;
- organizira i koordinira znanstvenu suradnju u zemlji i inozemstvu na ostvarivanju Međunarodnoga hidrološkoga programa kojim rukovodi DWS. Posebni zadatak Hrvatskoga komiteta za MHP je sudjelovanje u radu programa Blue Danube (Plavi Dunav) i zastupanje interesa Republike Hrvatske u korištenju i upravljanju vodama rijeka dunavskog sliva;
- u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske posebne stručne podloge, materijale i dokumente u skladu s programom Vlade i na njezin zahtjev.
III.
Hrvatski komitet za MHP ima predsjednika i dvanaest članova. Predsjednika i članove Hrvatskoga komiteta za MHP imenuje Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Komiteta imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
IV.
Hrvatski komitet za MHP donosi poslovnik o svom radu. Komitet može osnivati i svoja radna tijela.
V.
Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskoga komiteta za MHP obavlja Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, uz koordinaciju s Ministarstvom vanjskih poslova.
VI.
Sredstva za rad Hrvatskoga komiteta za MHP osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 910-04/92-01/23
Urbroj : 5030114-93-4
Zagreb. 16. veljače 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti