POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvještaji - pravilnik o uniformama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 53. stavka 3 Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", br. 96/93) ministar zdravstva uz suglasnost ministra uprave donosi
PRAVILNIK
o obrascu potvrde o smrti
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac potvrde o smrti, koja se podnosi kod prijavljivanja činjenice smrti.
Članak 2.
Obrazac potvrde o smrti sastavni je dio ovoga Pravilnika, a njegove dimenzije iznose 14,7 x 20,5 cm.
Članak 3.
Potvrda o smrti izdaje se osobama, ustanovama odnosno organizacijama iz članka 21. Zakona o državnim maticama, koje su dužne prijaviti činjenicu smrti.
Članak 4.
Potvrda o smrti popunjava se u dva primjerka.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu potvrde o smrti ("Narodne novine", br. 28/75).
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01-93-01/30
Broj: 534-02-13-93-1
Zagreb, 10. prosinca 1993.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.Reg. broj: _________________ POTVRDA O SMRTI
_______________________________________________ JMBG ______________
(ime i prezime doktora medicine, odnosno zdrav. djelatnika,
mjesto i adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište zdrav. ustanove
_ ____
1. ime i prezime umrlog i prezime
prije zaključenja braka, 2. S p o l
M Ž
_ __________________________
3. Datum smrti _________________________ u _______________sati
(dan, mjesec, godina) (0-24)
_ __________________________
4. Mjesto smrti, županija
_ __________________________
5. Datum rođenja ________________________ Mjesto rodenja
(dan, mjesec, godina)
_ __________________________
6. Državljanstvo, narodnost
_ __________________________
7. Prebivalište i adresa stanovanja
_ __________________________
8. Bračno stanje
_ __________________________
9. Ime i prezime roditelja oca majke
_ __________________________
10. Ime i prezime osobe koja je prijavila smrt
_ __________________________
11. Da li je bio liječen od bolesti ozljeda
i stanja koje je osnovni uzrok smrti DA NE
_ __________________________
12. Datum posljednjeg pregleda ako je bio liječen
_ __________________________
13. Naziv zdravstvene ustanove u kojoj je liječen, a
ako je liječen kod kuće ime doktora koji ga je liječio
_ ___________________________
14. Uzrok smrti*
a) bolest, ozljeda ili stanje zbog koje je smrt nastupila
_ ___________________________
b) koliko je trajala bolest od koje je osoba umrla
_ ___________________________
c) znaci koje je obitelj primijetila tijekom bolesti
_ ___________________________
d) je li bolovao od još neke bolesti (navesti
bolest, kad je i koliko bolovao)
_ ___________________________
Potpis zdrav. djelat. koji je utvrdio smrt
U _____________________________ ________________________________
_ ____________________________
*Popunjava se za sve osobe umrle
izvan zdravstvene ustanove
IZVJEŠĆE O UZROKU SMRTI
_ ____________________________
Na pitanje 15. i 16. odgovore upisuje:
a) Doktor medicine koji je umrlog liječio prije smrti, od bolesti, ozljede ili stanja koje je prouzrokovalo smrt
b) Doktor medicine koji je izrvšio obdukciju mrtvaca i
c) Doktor medicine koji je u slučaju nasilne smrti prisustvovao očevidu
_ _____________________________
15. I Uzrok smrti* Vrijeme proteklo od početka
bolesti do smrti
_ _____________________________
Bolesti ili stanje koje je neposredno izazvalo smrt
_ _____________________________
Bolest ili stanje (ako ih je bilo) Stanje koje je dovelo do
koji su pretho- neposrednog uzroka smrti
dili navedenom uzroku _ __________
Osnovni (inicijalni)
uzrok smrti
_ _____________________________
II. Druga značajna stanja koja su mogla
utjecati da dođe do smrti, ali nisu
u vezi s osnovnim uzrokom smrti
_ _____________________________
* Napomena: Odgovori pod * popunjavaju se:
- za osobe umrle prirodnom smrću - uzrok smrti
- za osobe umrle nasilnom smrću - priroda povrede i vanjski uzrok povrede
_ ____________________________
16. Jesu li uzroci smrti provjereni obdukcijom DA NE
_ ____________________________
U ____________________________
Potpis doktora medicine
i njegov faksimil
M. P. ____________________
_ ____________________________
Bilješka matičara:
Ovaj slučaj upisan je u maticu umrlih matičnog područja ________________ u matičnom uredu - ______________________
Županija ________________ pod rednim brojem ____________ za godinu 19 ____
M. P. Potpis matičara
______________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti