POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvid prava - pravilnik o ispitnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbii organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenjanaselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometui djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo, koji je donio Zastupnički dom SaboraRepublike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.
Broj: PA4-57/1-93.
Zagreb, 6. srpnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo
Članak 1.
U Zakonu o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostimai djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskomi prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo("Narodne novine", br. 91/92. - u daljnjem tekstu: Zakon u cijelomtekstu Zakona riječi: "Skupština Grada Zagreba, odnosno skupštinaopćine", zamjenjuju se riječima: "Gradska skupština Grada Zagreba,odnosno gradsko ili općinsko vijeće"; riječi: "Grad Zagreb, odnosnoopćina", zamjenjuju se riječima: "Grad Zagreb, grad odnosno općina";riječi: "izvršno vijeće skupštine općine, odnosno skupštine grada",zamjenjuju se riječima "Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, odnosnogradsko ili općinsko poglavarstvo" u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Odluke o organiziranjupoduzeća u javna poduzeća iz stavka 1. ovoga članka Gradska skupština GradaZagreba, odnosno gradsko ili općinsko vijeće na čijem je području sjedištetog poduzeća dužna su dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju u rokuod 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."
Članak 3.
Iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi: "Članak 1a. Poduzećaiz članka 1. za koja nije obavljena pretvorba prema odredbama Zakona, dužnasu do 31. prosinca 1993. godine, nadležnom privrednom sudu podnijeti zahtjevza upis dioničkog društva u sudski registar s osnivačkom glavnicom premaknjigovodstvenoj vrijednosti po zaključnom računu za godinu 1992. i svedionice prenijeti Hrvatskom fondu za privatizaciju prema Zakonu o pretvorbidruštvenih poduzeća."
Članak 4.
Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi: "Članak 6a. U slučajukad nije obavljena pretvorba dijela društvenog kapitala koja prema odredbičlanka 2. i 3. Zakona podliježe pretvorbi prema Zakonu i pretvorbi društvenihpoduzeća, a u roku iz članka 6. Zakona, pretvorba tog dijela društvenogkapitala može se obaviti do 30. rujna 1993. a nakon tog roka odluku o pretvorbidonosi Hrvatski fond za privatizaciju."
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 363-02/92-01/05
Zagreb, 30. lipnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti