POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene prava - dopuna popisa informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju
Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.
Broj: PA4-55/1-93.
Zagreb, 6. srpnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju
Članak 1.
U Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju ("Narodne novine" br. 84/92.) u članku 6. stavku 2. riječ: "devet" zamjenjuje se riječju: "jedanaest". Stavak 3. mijenja se i glasi: "Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske imenuje pet članova Upravnog odbora iz reda svojih zastupnika." Stavak 4. mijenja se i glasi: "Predsjednik Hrvatske gospodarske komore, ministar financija, ministar gospodarstva i ministar rada i socijelne skrbi članovi su Upravnog odbora po položaju." Iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: "Jednog člana Upravnog odbora sporazumno imenuju nadležni organi sindikalnih centrala." Dosadašnji stavci 5, 6. i 7. postaju stavci 6, 7. i 8.
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 305-01/93-01/28
Zagreb, 30. lipnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti