POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune zakona - stope rasta proizvođačkih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o stambenim odnosima
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o stambenim odnosima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. lipnja 1993. godine.
Broj: PA4-54/1-93.
Zagreb, 6. srpnja 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.



ZAKON
o dopunama Zakona o stambenim odnosima
Članak 1.
Zakonu o stambenim odnosima ("Narodne novine" br. 51/85, 42/86. i 22/92.) iza članka 93. dodaju se članci 93a. i 93b. koji glase "Članak 93a. Osobi koja kao nositelj stanarskog prava ili prava vlasništva stana na teritoriju jedne od republika bivše SFRJ useljava ili je uselila u stan u Republici Hrvatskoj može se priznati stanarsko pravo na stan u koji useljava ili je uselila. Davatelj stana na korištenje priznat će odlukom stanarsko pravo osobi iz stavka 1. ovoga članka ako:
- je pripadnik hrvatskog naroda ili ima hrvatsko državljanstvo i
- dokaže da ima stanarsko pravo ili pravo vlasništva na stanu iz kojeg je iselila. Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka davatelj stana na korištenje dužan je zatražiti suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Ništava je odluka donesena bez suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Članak 93b. Ako davatelj stana na korištenje u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za priznanje stanarskog prava ne zatraži suglasnost Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, osoba iz članka 93a. stavka 1. ovoga Zakona može zahtjev izravno dostaviti Javnom pravobranitelju Republike Hrvatske. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske dužan je u roku 30 dana od dana primljenog zahtjeva odlučiti o zahtjevu, u protivnom smatrat će se da je suglasnost dana. Ako davatelj stana na korištenje u roku 15 dana od primljene suglasnosti Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, odnosno od dana kada se smatra da je suglasnost dana, ne donese odluku u smislu članka 93a, stavka 2. ovoga Zakona, odnosno odbije zahtjev, osoba iz članka 93a, stavka 1. ovoga Zakona ima pravo od upravnog organa zatražiti rješenje koje u cijelosti nadomješta odluku."
Članak 2.
Ovaj Zakon ne odnosi se na stanove koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske na temelju:
- Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 52/91.),
- Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 68/91.),
- Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 40/92.), kao i na stanove koje koriste osobe iz članka 3. stavka 2. Zakona o stambenim odnosima te na stanove koji se privremeno koriste prema odredbama Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine, br. 66/91.)
Članak 3.
Na slučajeve priznanja stanarskog prava prema odredbama ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86. i 22/92.) kojim je uređena zamjena stanova. Postupci pokrenuti radi utvrđivanja prava na zamjenu stana u kojima je jedna od stranaka osoba iz članka 1. stavak 1. ovoga Zakona, obustavljaju se.
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01/93-01 /07
Zagreb, 30. lipnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti