POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune zakona - pravilnik o nusproizvodima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Baptističke crkve Čakovec, Bana Jelačića 16, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnine u k.o. Čakovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č. br. 228/1/2/a/1/134/2 sa 1039 čhv, upisana u nap. br. 5081 k.o. Čakovec, kao društveno vlasništvo pod upravom Općine Čakovec, nacionalizirana ranijim vlasnicima Dragutinu HIRSCHSOHNU (HIRŠON) i Evi FELDEŠ, temeljem rješenja Narodnog odbora Gradske općine Čakovec, od 21. srpnja 1952. godine, broj: 4166/1952, a sukladno sa Zakonom o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća (Službeni list FNRJ, broj 98/46 i 35/48).
II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja novooblikovane k.č. br. 228/1/2/a/1/133/2 k.o. Čakovec, a radi izgradnje Baptističke crkve sa pastoralnim centrom i potrebnim pratećim sadržajima u Čakovcu.
III.
Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema prijavnom listu, klasa: 936-02/92-02/438, od 2. lipnja 1992. godine, izrađenom sukladno s uvjetima uređenja prostora, što ih je utvrdilo Izvršno vijeće Skupštine općine Čakovec, klasa: 350-05/92-01/420, od 20. svibnja 1992. godine.
IV.
Prema akceptnom nalogu broj F 3456886 od 1. listopada 1992. godine, sredstva za isplatu naknade prijašnjim vlasnicima prema tržišnim cijenama osigurana su na depozitnom računu Općinske uprave Čakovec, br. 31400-697-16, u iznosu od 11.719.920.- HRD.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01 /92-01 /01
Urbroj : 5030109-93-9
Zagreb, 15. veljače 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti