POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - prikaz i osvrt - zakon o elektroničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91 i 49/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU
o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila

I.
Ovom odlukom utvrđuje se visina godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila.

II.
Godišnju naknadu za uporabu cesta iz točke I. ove odluke (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) plaćaju vlasnici cestovnih motornih i priključnih vozila.

III.
Godišnja naknada za cestovna motorna i priključna vozila plaća se za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.
Godišnja naknada iz stavka 1. ove točke iznosi u dinarskoj protuvrijednosti za:
1. Teretna cestovna motorna vozila (teretni automobil i specijalna teretna motorna vozila za prijevoz određenih tereta) i prikolice - prema najvećoj dopuštenoj masi:
- do 3,5 t 70 DEM
- preko 3,5 t do 7,5 t 150 DEM
- preko 7,5 t do 18 t 500 DEM
- preko 18 t do 25 t 750 DEM
- preko 25 t do 40 t 1.000 DEM.
2. Autobuse i prikolice autobusa - prema broju sjedišta
- do 17 sjedišta 50 DEM
- preko 17 do 26 sjedišta 100 DEM
- preko 26 sjedišta 200 DEM.
3. Radna cestovna vozila i radna priključna vozila i poluprikolice - 20% od godišnje naknade za teretno motorno vozilo najveće dopuštene mase koja je jednaka najvećoj dopuštenoj masi toga vozila.
4. Lake prikolice (do 750 kg) i prikolice teže od 750 kg za osobne automobile 10 DEM.
5. Vučna cestovna motorna vozila - prema snazi motora
- do 60 kW 100 DEM
- preko 60 kW do 120 kW 450 DEM
- preko 120 kW do 180 kW 700 DEM
- preko 180 kW 900 DEM.
6. Osobne automobile i kombinirane automobile (kombi) - prema radnom obujmu motora
- do 900 cm3 15 DEM
- preko 900 cm3 do 1350 cm3 30 DEM
- preko 1350 cm3 do 1800 cm3 40 DEM
- preko 1800 cm3 do 2500 cm3 60 DEM
- preko 2500 cm3 78 DEM.
7. Motocikle (sa i bezprikolice) - prema radnom obujmu motora
- do 125 cm3 5 DEM
- preko 125 cm3 do 250 cm3 7 DEM
- preko 250 cm3 do 500 cm3 10 DEM
- preko 500 cm3 15 DEM.
8. Mopede (do 50 cm3) 2 DEM.
9. SPecijalna cestovna motorna i priključna vozila posebne namjene i to: za prijevoz pčela, za zabavne radnje, hitna pomoć, hitna pomoć s njegom bolesnika, sanitet-ambulantna i ostala specijalna motorna vozila za prijevoz određenih osoba i priključna vozi
25 DEM.
10. Cestovna motorna i priključna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 40 tona
- preko 40 t do 45 t 1.350 DEM
- preko 45 t 1.600 DEM.


IV.
Godišnja naknada za privremeno registrirana cestovna motorna i priključna vozila plaća se unaprijed, u iznosima iz stavka 2. točke III. ove odluke, korigiranima razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).

V.
Iznosi godišnje naknade iz stavka 2. točke III. i točke IV. ove odluke revaloriziraju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

VI.
Godišnju naknadu mogu naplaćivati stanice za tehnički pregled vozila.
Stanice za tehnički pregled vozila dužne su sredstva prikupljena naplatom godišnje naknade, istog, a najkasnije slijedećeg dana, uplatiti na propisane uplatne račune javnih prihoda.

VII.
Od uplaćenog iznosa godišnje naknade na računu javnih prihoda, 60% sredstava prihod je Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj, a 40% općine, odnosno grada Zagreba, na području koje vlasnik cestovnoga motornog ili priključno vozila ima prebivalište, odnosno sjedište.

VIII.
Ako cestovno motorno ili priključno vozilo bude otuđeno tijekom razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ove odluke, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 2. ove točke.
Vlasnici cestovnih motornih ili priključnih vozila, koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade, razmjerno razdoblju u kojem je - računajući od dana odjave vozila - prestala uporaba cesta.

IX.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važili Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila ("Narodne novine", broj 6/91, 6/92, 11/92, 37/92, 56/92 i 79/92).

X.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01 /93-04/04
Urbroj : 5030112-93-2
Zagreb, 30. travnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti