POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune propisa - zakon o dobrovoljnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 111. stavka 1. točke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91. 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara
I.
Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa naređuju se slijedeće mjere: I. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske živih papkara koji se provoze ili potječu s teritorija Republike Italije - regija Caserta, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Republike Bjelorusije, Republike Rusije, Republike Ukrajine, Republike Albanije, Republike Poljske i Republike Bugarske.
II.
Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske proizvoda podrijetlom od papkara koji se provoze ili potječu iz Republike Italije - regija Caserta, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Bjelorusije. Republike Rusije, Republike Ukrajine i Republike Albanije.
III.
Zabrana iz podtočke 2. ove točke. osim Republike Italije - regije Caserta. ne odnosi se na:
- proizvode podrijetlom od papkara namijenjene ljudskoj prehrani, koji su prije, ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi s postizanjem temperature u središtu proizvoda od najmanje 70 stupnjeva C ili su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više,
- mlijeko i proizvode od mlijeka koje je bilo prethodno podvrgnuto toplinskoj obradi od 71,1 stupnjeva C kroz 15 sec..
- sirovu kožu koja je kroz sedam (7) dana soljena morskom solju uz dodatak 2% kalcinirane sode natrijeva karbonata - Na2CO3,) te odstajale po provedenom postupku najmanje trideset (30) dana, i ako u mjestu podrijetla koža i susjednim mjestima nije bilo slinavke i šapa za posljednja tri mjeseca,
- vunu i krzno podvrgnute industrijskom pranju uz dodatak lužina (sapun, soda, kalijev karbonat) ili podvrgnutu propisanom postupku fumigacije s formaldehidom u hermetičkim komorama kroz četiri (4) sata.
- čekinje, rogove, papke i druge proizvode koji su kuhani kroz jedan sat odnosno podvrgnuti potapanju u l% otopini formaldehida kroz 24 sata,
- crijeva koja se uvoze u mliječnoj kiselini i salamuri pH-vrijednosti od 6,0 i niže.
Dozvoljava se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske svježega i smrznutoga mesa i proizvoda od mesa podrijetlom od papkara s područja VIDIN, KUSTENDIL RUSEE, VRATZA, MIHAJLOV GRAD, BLAGOEVGRAD, RAZGRAD, PASARDŽIK, TARGOVICHTE, PLEVEN, SILISTRA, SOFIJA - LOVFTCH-CHOUMEN, SOFIJA - VILEV, VELIKO TARNOVO, TOLBOUHIN. PERNIK, GABROVO I VARNA u Republici Bugarskoj.
III
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u provođenju mjera iz ove Naredbe odreduje pobliže veterinarsko-sanitarne uvjete za uvoz pošiljki pod točkom I. i II. ove Naredbe kao i za uvoz i provoz pošiljki živih papkara i proizvoda podrijetlom od papkara iz drugih zemalja.
IV.
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke i šapa ("Narodne novine". br. 19/93 i 60/93).
V.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 322-01/93-01/803
Urbroj : 525-06-93-1
Zagreb, 6. prosinca 1993.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti