POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje ugovora - odluka o prijenosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1993. godine donijela

UREDBU
o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv Srbije i Crne Gore u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma

Članak 1.
Ova se uredba donosi radi provođenja mjera iz Rezolucije 757 (1992.), Rezolucije 787 (1992.) i Rezolucije 820 (1993.) Vijeća sigurnosti UN (u daljnjem tekstu: Rezolucije) u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma.

Članak 2.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama uvoz i unošenje roba i usluga porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i uvoz i unošenje robe iz tzv. SRJ(Srbije i Crne Gore) bez obzira na porijeklo robe.

Članak 3.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje roba i usluga pravnim i fizičkim osobama u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru).
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na izvoz i iznošenje robe namijenjene isključivo u medicinske svrhe i prehrambenih proizvoda prijavljenih Odboru Vijeća sigurnosti osnovanom u skladu s Rezolucijom broj 724 (1991.) Vijeća sigurnosti UN.
Izvoz i iznošenje robe iz stavka 2. ovog članka može se obaviti na temelju posebnog odobrenja ministra gospodarstva.

Članak 4.
Zabranjuju se fizičkim i pravnim osobama sve gospodarske aktivnosti i poslovi čija je svrha poticanje izvoza i tranzita robe porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), sve gospodarske aktivnosti čija je svrha nabava ili prodaja robe u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru), kao i poslovanje s fizičkim i pravnim osobama iz drugih zemalja koje posluju s osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Pod poslovima iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se osobito: kupnja robe u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) radi prodaje u drugim zemljama odnosno kupnja robe u tim zemljama radi prodaje u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori); reeksportni poslovi; obavljanje zastupničkih i posredničkih poslova za pravne i fizičke osobe u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori); i sl.

Članak 5.
Zabranjuje se tranzit preko teritorija Republike Hrvatske robe porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i tranzit robe iz Republike Hrvatske u druge zemlje preko teritorija tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Iznimno tranzit robe iz stavka 1. ovog članka može se obaviti uz posebno odobrenje Odbora Vijeća sigurnosti u New Yorku osnovanog u skladu s Rezolucijom 724 (1991.) Vijeća sigurnosti UN.

Članak 6.
Zabranjuje se ulaganje sredstava od strane pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) i osoba iz drugih zemalja čiji su ulagači osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) u poduzeća, druge pravne osobe i radnje u Republici Hrvatskoj, kao i osnivanje vlastitih poduzeća i radnji pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) i osoba iz drugih zemalja čiji su osnivači osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske ulaganje sredstava u poduzeća, druge pravne osobe i radnje u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) kao i osnivanje vlastitih poduzeća, drugih pravnih osoba i radnji u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).

Članak 8.
Zabranjuje se poslovanje organizatorima putovanja, prijevoznicima i turističkim agencijama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i firmama koje djeluju u svijetu, a u vlasništvu su pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), u Republici Hrvatskoj.
Zabranjuje se poslovanje organizatorima putovanja, prijevoznicima i turističkim agencijama iz Republike Hrvatske u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).

Članak 9.
Zabrane iz članka 2., 3., 4. i 5. ove uredbe odnose se i na privremeno okupirana područja Republike Hrvatske (UNPA zone).
Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na robe i usluge nužne humanitarne i medicinske pomoći i hrane koje distribuiraju međunarodne humanitarne organizacije.
Izvoz, uvoz, tranzit, unošenje i iznošenje robe iz stavka 1. ovog članka iznimno se može obaviti na temelju posebnog odobrenja ministra gospodarstva nakon pribavljene suglasnosti Ureda Vlade Republike Hrvatske za UNPROFOR i PMEZ i mišljenja župana nadležne županije.

Članak 10.
Zabrana iz članka 2. i članka 3. ove uredbe ne odnosi se na fizičke osobe koje se iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) trajno useljavaju u Republiku Hrvatsku, kao i na fizičke osobe koje se iz Republike Hrvatske trajno iseljavaju u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru) - na predmete njihovog domaćinstva i predmete gospodarskog inventara, uz dokaz o vlasništvu istih.

Članak 11.
Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do petnaesterostrukog iznosa vrijednosti robe ili usluge, koja je predmet privrednog prijestupa, kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

 1. ako uvozi ili pokuša uvesti u Republiku Hrvatsku robe ili usluge porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i robe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na porijeklo;
 2. ako izvozi ili pokuša izvesti robe i usluge pravnim i fizičkim osobama u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) osim roba namijenjenih isključivo u medicinske svrhe i prehrambenih proizvoda prijavljenih Odboru Vijeća sigurnosti osnovanom u skladu s Rezolucijom broj 724 (1991.) Vijeća sigurnosti UN.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 500 DEM do 3.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz 1. stavka ovog članka odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 12.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 DEM do 10.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ili druga pravna osoba:

 1. ako obavlja gospodarsku aktivnost sa svrhom poticanja izvoza ili tranzita roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
 2. ako obavlja poslove sa svrhom poticanja prodaje ili nabave robe u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) odnosno ako posluje s fizičkim i pravnim osobama drugih zemalja koje posluju s osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
 3. ako obavlja tranzit robe porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i tranzit robe u druge zemlje preko teritorija Republike Hrvatske;
 4. ako ulaže u poduzeće, drugu pravnu osobu i radnju u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) odnosno osniva vlastito poduzeće, drugu pravnu osobu ili radnju u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori);
 5. ako obavlja poslove organiziranja putovanja, prijevoza i turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a vlasništvo je osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), odnosno ako obavlja poslove organiziranja putovanja, prijevoza i turističke djelatnosti u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.

Članak 13.
Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do deseterostrukog iznosa od vrijednosti robe ili usluge, koja je predmet prekršaja, kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ) ako uvozi ili pokuša uvesti u Republiku Hzvatsku robe ili usluge porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i robe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na porijeklo;
 2. ako izvozi ili pokuša izvesti robe i usluge pravnim ili fizičkim osobama u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru), osim roba namijenjenkh isključivo u medicinske svrhe i prehrambenih proizvoda prijavljenih Odboru Vijeća sigurnosti osnovanom u skladu s Rezolucijom broj 724 (1991) Vijeća sigurnosti UN.


Članak 14.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 500 DEM do 5.000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ) ako obavlja gospodarsku aktivnost sa svrhom poticanja izvoza ili tranzita roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
 2. ako obavlja poslove sa svrhom poticanja prodaje ili nabave robe u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori), odnosno ako posluje s fizičkim i pravnim osobama iz drugih zemalja koje posluju s osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
 3. ako obavlja tranzit robe porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore);
 4. ako ulaže u poduzeće, drugu pravnu osobu i radnju u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori), odnosno osniva vlastito poduzeće, drugu pravnu osobu ili radnju u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori);
 5. ako obavlja poslove organiziranja putovanja, prijevoza i turističke djelatnasti u Republici Hrvatskoj, a vlasništvo je osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), odnosno ako obavlja poslove organiziranja putovanja, prijevoza i turističke djelatnosti utzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).


Članak 15.
Za radnje iz članka 11., članka 12. točke 3.), članka 13. i članka 14. točke 3.), pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe, koja je predmet privrednog prijestupa odnosno prekršaja.

Članak 16.
Prekršajni postupak po prekršajima iz članka 13. i članka 14. stavka 1. točke 3.), u prvom stupnju vodi carinarnica.

Članak 17.
Postupak za privredni prijestup, kao i postupak o prekršajima iz ove uredbe provodi se kao hitan.
Prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadležni organi će zaplijeniti predmete, koji su bili upotrijebljeni ili namijenjeni izvršenju prijestupa ili prekršaja iz članka 12.,13. i 14. ove uredbe.

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju važiti Naredba o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti UN u području trgovine, Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti UN u području stranih ulaganja i Naredba za provođenje Rezblucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti UN u području turizma.

Članak 19.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01 /93-01 /03
Urbroj: 50300105-93-2.
Zagreb, 30. travnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti