POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene - uredba o premijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 19/90, 28/90, 14/91, 73/91, 25/93 i 59/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1993. donijela
UREDBU
o revalorizaciji
Članak 1
I) Ovom se Uredbom propisuje način obračuna revalorizacije za poduzetnike, koji su prema Zakonu o neposrednim porezima obveznici plaćanja poreza na dobit, prema ostvarenoj dobiti.
2) Odredbe ove Uredbe odnose se i na neprofitne pravne osobe. iz članka 1. stavak 5. Zakona o računovodstvu ako je porezni organ za dio te pravne osobe odredio obvezu plaćanja poreza na dobit.
Članak 2.
1) Revalorizacija prema ovoj Uredbi obuhvaća:
1. revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (osim predujmova),
2. revalorizaci;u zaliha trgovačke robe,
3. revalorizaciju predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom,
4. revalorizaciju udjela, dionica i sudjelujućih interesa (participacija),
5. revalorizaciju vlastitog kapitala.
Članak 3.
Revalorizacija se obavlja primjenom koeficijenta rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda.
Članak 4.

 1. Osnovica za revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine jest nabavna vrijednost imovine i akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti). Razlika između svote revalorizacije nabavne vrijednosti i akumulirane amortizacije čini prihod u smislu Zakona o neposrednim porezima.
 2. Revalorizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine obavlja se od početka do kraja obračunskoga razdoblja.
 3. Za dijelove dugotrajne imovine koji su nabavljeni tijekom obračunskog razdoblja, revalorizacija se obavlja od prvog dana sljedećega mjeseca od dana nabave do kraja obračunskoga razdoblja.
 4. Za dijelove dugotrajne imovine koji su otuđeni tijekom obračunskoga razdoblja, revalorizacija se obavlja do kraja mjeseca u kojemu je došlo do otuđenja.

Članak 5
Revalorizacija zaliha trgovačke robe obavlja se primjenom metode zadnje ulazne cijene. Rezultat revalorizacije čini prihod u smislu Zakona o neposrednim porezima.
Članak 6.
Revalorizacija predujmova s ugovorenom fiksnom cijenom obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe.
Članak 7.
Revalorizacija udjela, dionica i sudjelujućih interesa (participacija), obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe. i to do visine tržišnih cijena. Osnovicu za revalorizaciju čini nominalna vrijednost udjela i sudjelujućih interesa (participacija).
Članak 8.

 1. Revalorizacija početnoga stanja vlastitoga kapitala obavlja se primjenom koeficijenta iz članka 3. ove Uredbe, i to od početka do kraja obračunskoga razdoblja.
 2. Povećanja vlastitoga kapitala tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se od prvoga dana sljedećeg mjeseca od dana povećanja kapitala do dana obračuna.
 3. Smanjenja vlastitoga kapitala tijekom obračunskoga razdoblja revaloriziraju se do kraja mjeseca u kome je došlo do smanjenja.
 4. Iznos revalorizacije iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za iznos revalorizacije iz stavka 2., a umanjuje se za iznos revalorizacije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 9.

 1. Vlastiti kapital. u smislu članka 8. stavka 1., čini iznos neto vrijednosti imovine koja se utvrđuje na početku razdoblja obračuna tako da se aktiva umanji za obveze s utvrđenim i mogućim rokom dospijeća.
 2. Povećanje vlastitoga kapitala, u smislu članka 8. stavka 2. čine:
 3. nova ulaganja,
 4. dodatna ulaganja.
 5. Smanjenja vlastitoga kapitala u smislu članka 8. stavka 3. čine:
 6. isplata dobiti,
 7. povlačenje dionica ili temeljnih uloga.
 8. Sukladno stavku 2. ovoga članka, povećanjem se smatra samo ono povećanje koje je prijavljeno i upisano u sudski registar.

Članak l0.

 1. Za iznos revalorizacije imovine iz članka 4., 5., 6. i 7. povećava se osnovica poreza na dobit utvrđena prema Zakonu o neposrednim porezima.
 2. Za iznos revalorizacije vlastitoga kapitala iz članka 8. ove Uredbe umanjuje se osnovica poreza na dobit utvrđena prema Zakonu o neposrednim porezima.

Članak 11 .
Zadužuje se Državni zavod za statistiku da utvrdi i objavi sljedeće koeficijente:
- mjesečni koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
- koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka godine do kraja mjeseca
- koeficijent rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka mjeseca do kraja obračunskoga razdoblja.
Članak 12.
Ovlašćuje se ministar financija da donosi upute o primjeni ove Uredbe.
Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se pri obračunu poreza na dobit za 1993. godinu..
Klasa: 431-01/93-01/02
Urbroj : 5030112-93-2
Zagreb. 9. prosinca 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti