POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene - pravilnik o prihvaćenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53a/91, 9/92 i 55/92), a u svezi s člankom 21. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 28/76), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1993. godine, donijela
ODLUKU
o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku
I.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Vijeće djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.
U ostvarivanju svojih zadataka, Vijeće:

 1. pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa, odnosno za rješavanje pojedinih pitanja u postupku donošenja propisa, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi,
 2. zalaže se za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, te surađuje s drugim državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi invalida domovinskoga rata i obitelji poginulih i ranjenih, kao i o djeci invalida,
 3. potiče primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, te s tim ciljem angažira sve dostupne državne i humanitarne izvore radi osiguranja racionalnog, učinkovitog i ravnomjernoga korištenja svih robnih i novčanih resursa,
 4. potiče mjere u pogledu obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu bez roditelja, odnosno onih o kojima se roditelji ne brinu, za tjelesno i duševno oštečenu i socijalno zapuštenu djecu, za slabe, nemoćne i druge, zbog nesposobnosti za rad i nezaposlenosti nezbrinute građane,
 5. obavješćuje javnost o svojoj djelatnosti putem sredstava javnoga priopćavanja,
 6. surađuje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.


III.
Vijeće ima predsjednika i 18 članova.
U Vijeće imenuju, odnosno delegiraju:

 1. Vlada Republike Hrvatske 1 člana
 2. Ministarstvo rada i socijalne skrbi 3 člana
 3. Ministarstvo zdravstva 1 člana
 4. Ministarstvo kulture i prosvjete 1 člana
 5. Ministarstvo financija 1 člana
 6. Republički fond socijalne zaštite 2 člana
 7. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske 1 člana
 8. Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze 1 člana
 9. Zavod za zapošljavanje 1 člana
 10. Skupština Grada Zagreba 1 člana
 11. Fekultet za socijalni rad 1 člana
 12. Savez samostaliiih sindikata Hrvatske 1 člana
 13. Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske 1 člana
 14. Hrvatska udruga sindikata 1 člana
 15. Hrvstska gospodarska komora 1 člana


IV.
Predsjednika Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.

V.
Početkom svake godine Vijeće donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.
Vijeće podnosi izvjašće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje za svako tromjesečje.

VI.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VII.
Organizacija i način rada Vijeća uređuju se poslovnikom koji donosi Vijeće.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01 /93-01/01
Urbroj : 5030104-93-3
Zagreb, 15. veljače 1993.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti