POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih zakona - pravilnik o mjernim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine " br. 56/91, 61/91, 49/92 i 26/93), članka 47. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 77/92 i 26/93) i Članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK
o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cesta

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se stručna sprema inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza, obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i izgled posebne oznake (u daljnjem tekstu: značka) koju nose inspektori cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i inspektori cestovnog prometa grada Zagreba, vodenje evidencije o izdanim iskaznicama i značkama te način izdavanja iskaznice i značke.

Članak 2.
Poslove inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza može obavljati osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme.

Članak 3.
Iskaznicu inspektoru cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza izdaje ministar pomorstva, promete i veza, a iskaznicu inspektoru cestovnog prometa grada Zagreba izdaje pročelnik Upravnog odjela nadležnog za poslove cestovnog prometa grada Zagreba.

Članak 4.
Obrazac iskaznice izraduje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 x 65 mm na tri stranice koje se preklapaju.
Obrasci iskaznice inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i iskaznice inspektora cestovnog prometa građa Zagreba s odgovarajućim sadr'žajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.
Značka je izradena iz metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.
Na gornjem polukrugu na vanjskom rubu izrađen je hrvatski pleter u zlatnoj boji, a unutar njega na podlozi srebrne boje nalazi se u sredini grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama dok je s njegove lijeve strane ovalno upisana riječ "Republika", a s desne strane je ovalno upisana riječ "Hrvatska".
Na donjoj polovici značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u prirodnim bojama, koja na srednjem dijelu ispod grba ima kvadratni prostor u srebrnoj boji na koji se utiskuje serijski broj značke. Na najdonjem dijelu značke na podlozi srebrne boje ovalno je upisano "inspektor cestovnog prometa i cesta RH" odnosno "inspektor cestovnog prometa".
Znečka je izrađena u niskom reljefu; tako da je pleter izbačen, dok se serijski broj značke utiskuje. Grb i zastava izradeni su u emajlu i prirodnim bojama: Značka se sa stražnje strane pričvršćuje pomoću navoja s maticom.

Članak 6.
Obrazac značke inspektora cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza i inspektora cestovnog prometa grada Zagreba s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 7.
Kožni povez za nošenje iskaznice i značke je tamno plave boje. Kožni povez je trostrukog pregiba, velićina svakog pregiba je 8 x 12 cm, a na naslovnom dijelu je utisnuto "Inspektor cestovnog prometa i cesta "RH" ili "lnspektor cestovnog prometa grada Zagreba".

Članak 8.
O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, serijski broj iskaznice i značke, datum izdavanja, rok važenja i rubrika za napomenu.

Članak 9.
Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora u okviru zakonske nadležnosti inspektora.
Svrha zloupotreba povlači disciplinsku i kazpenu odgovornost.
Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.
Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice, odnosno značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.
Nova iskaznica ili značka izdat će se umjesto izgubljene ili nestale na neki drugi način nakon što je oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 11.
Iskaznica i značka moraju se vratiti u slijedećim slučajevima:

  1. ako je inspektor razriješen dužnosti;
  2. ako je inspektoru prestao radni odnos;
  3. ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da je inspektor grubo kršio svoja ovlaštenja.

Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.

Članak 12.
Iskaznice izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje va.žiti Pravilnik o strućnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta ("Narodne novine" broj 3/91).

Članak 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/19
Urbroj : 530-01-93-1
Zagreb, 1. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza
mr. Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.REPUBLIKA HRVATSKA

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG
PROMETA I CESTA_ _______


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I VEZA

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG
PROMETA I CESTA

JMBG
IME
PREZIME
ICPC
DATUM IZDAVANJA ROK VAŽENJA


OVLAŠTENJE

Inspektor cestovnog prometa i cesta ovlašten je da u
okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona
i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba
i pojedinaca u djelatnosti cestovnog prometa i cesta,
te da u postupku nadzora utvrđuje identitet fizičkih osoba.

___________________________
M.P. POTPIS MINlSTRA


VRIJEDI ZA GRANIČNI POJAS I
GRANIČNE PRIJELAZE REPUBLIKE
HRVATSKE

M.P.


________________________________
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE MUP-a
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
SLUŽBENA ISKAZNICA
INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA

JMBG
IME
PREZIME
ICPC
DATUM IZDAVANJA ROK VAŽENJA
OVLAŠTENJE

Inspektor cestovnog prometa i cesta ovlaštenje da u okviru svoje nadležnosti obavlja nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa od strane poduzeća, drugih pravnih osoba i pojedinaca u djelatnosti cestovnog prometa i cesta, te da u postupku nadzora ut

POTPIS PROČELNIKA

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti