POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja zakona - ispravak izmjena ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka l. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 1993. donijela
UREDBU
o evidencijskoj pristojbi pri prijenosu neotplaćenih dionica
Članak 1.
Na prijenos neotplaćenih dionica iz članka 21c. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91, 83/92 i 94/93) plaća se evidencijska pristojba.
Članak 2.
Evidencijsku pristojbu iz članka 1. ove Uredbe plaća stjecatelj neotplaćenih dionica.
Članak 3.
(1) Osnovica za obračun i plaćanje evidencijske pristojbe jest nominalna vrijednost neotplaćenih dionica.
(2) Ako je nominalna vrijednost neotplaćenih dionica utvrđena u hrvatskim dinarima. tada se osnovica za obračun i plaćanje evidencijske pristojbe utvrđuje revalorizacijom nominalne vrijednosti s indeksom rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka mjeseca kada je dionica upisana do kraja mjeseca koji prethodi prijenosu.
(3) Ako je nominalna vrijednost neotplaćenih dionica izražena u DEM, tada je osnovica iz stavka 1. ovoga članka dinarska protuvrijednost DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan obračuna evidencijske pristojbe.
Članak 4.
Evidencijska pristojba plaća se po stopi od 3% na utvrdenu osnovicu iz članka 3. ove Uredbe.
Članak 5.
(1) Stjecatelj neotplaćenih dionica obvezan je nadležnoj Poreznoj upravi podnijeti ugovor o prijenosu neotplaćenih dionica u roku 15 dana od dana njegova zaključenja.
(2) Evidencijsku pristojbu na temelju podataka iz ugovora o prijenosu neotplaćenih dionica, obračunava Porezna uprava.
Članak 6.
(1) Stjecatelj neotplaćenih dionica obvezan je platiti evidencijsku pristojbu u roku 8 dana od dana obračuna na račun broj: 30100-840-000-3887.
(2) Ako evidencijska pristojba ne bude plaćena u roku iz stavka 1. ovoga članka. stjecatelj je obvezan platiti kamate, u skladu s odredbama Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", broj 106/93).
(3) Evidencijska pristojba prihod je državnog proračuna
Članak 7.
Stjecatelj neotplaćenih dionica ne može se upisati u Knjigu dioničara dok Hrvatskom fondu za privatizaciju ne dostavi jedan primjerak ugovora o prijenosu neotplaćenih dionica i dokaz o plaćenoj evidencijskoj pristojbi, odnosno kamatama iz članka 6. stavka 2 ove Uredbe
Članak 8
Glede obračuna, naplate, žalbe, obnove postupka i drugih postupovnih odredaba shodno se primjenjuju odredbe propisa o neposrednim porezima, odnosno porezu na dohodak.
Članak 9
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-01/93-01/0S
Urbroj : 5030112-93-1
Zagreb 9. prosinca 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti