POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih propisa - zakon o gradu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i točke VIII. Odluke o utvrđivariju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravskvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 27. sjednici, održanoj 20. listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacioniranim zdravstvenim ustanovama i iznosa po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi

I.
Sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini. ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93 i 65/93), utvrđuju se slijedeći idnosi za:
HRD

od 1. od 1.

listopada studenoga

1993. g. 1993. g.

1.Vrijednost boda za primjenu

Popisa dijegnostičkih i terapijskih postupaka 3.555. 3.680

2. Vrijedriost boda za ljekarničku

djelatnost 5.199 5.382

3.Troškove smještaja i prehrane

po bolno-opskrbnom danu

I.Stacionarna ustanova za zbri-

njavanje akutnih bolesnika

- cjelodnevni smještaj i pre-

hrana 88.880 92.000

- dnevni smještaj i prehrana 44.440 46.000

II.Stacionarna ustanova za zbri-

njavanje kroničnih bolesnika

cjelodnevni smještaj

- u psihijatriji 66.660 69.000

- u rehabilitaciji 75.548 78.200

- u gerijatriji 84.436 87.400

III.Polikliničko konzilijarna dje-

latnost za vrijeme terapijskog

postupka hemodijalizom 17.776 18.400

Hrvatskom crvenom križu po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi, utvrđuju se slijedeći iznosi.

- za listopad 1993. g. 17.776 HRD

- za studeni 1993. g. 18.400 HRD
II.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vistne iznosa troškove za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i iznosa po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi, klasa: 025-04/93-01/88, objavljena u "Narodnim novinama" broj 84/93 od 16. rujna 1993. godine.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01-94
Urbroj : 338-24-93- 1
Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik Izvršnng odbora Skupštine
prim. dr. sa. Mate Ljubičić, v. r

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti