POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja propisa - uputstvo o obrascima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 23. lipnja 1993. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Ukida se odredba članka 50. stavak 1. točka 2. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 31/83. 53/85, 23/86, 52/86. 32/89. 48/89 i 57/89).
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Osporena odredba članka 50. stavak 1. točka 2. Statuta navedenog u izreci odnosi se na uvjete za stjPcanje prava na invalidsku mirovinu; ona propisuje da osiguranik, kada je invalidnost prouzročena bolešću ili povredom izvan rada, stječe pravo na invalidsku mirovinu, ako mu jedna trećina radnoga vijeka iznosi do 3 godine. a nema ni 3 godine mirovinskog staža i invalidnost nastane prije navršene 30 godine života, uz uvjet da je na dan nastanka invalidnosti bio u radnom odnosu, odnosno imao drugo svojstvo na temelju kojega je osiguran, i da je navršio staž osiguranja najmanje od jedne godine.
Citirana odredba na snazi je na temelju članka 43 stavak 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". broj 58/90, 21/92) prema kojem je stupanjem tog Statuta na snagu prestao važiti Statut Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (naveden u izreci ove odluke, koji sadrži osporenu odredbu) "osim u dijelu kojim se uređuju prava i obveze iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, postupak za ostvarivanje praila i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja."
Prema istom članku 43. stavku 2. Statuta Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, odredbe koje su ostale na snazi primjenjivat će se do donošenja novog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, uz uvjet da nisu u suprotnosti sa Zakonom i tim Statutom.
Prijedlogom Tomislava Barića iz Splita tražilo se pokretanje postupka za oojenu ustavnosti osporene odredbe sa stajališta odredaba članaka 61-64. Ustava Republike Hrvatske, koje se odnose na zaštitu obitelji, materinstva, djece, mladeži, maloljetnika, te nemoćnih i invalidnih osoba. Ocjena zakonitosti osporene odredbe predlagala se u odnosu na članak 66. stavak 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/80, 9/91).
Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje: Sud) prihvatio je prijedlog i pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporene odredbe, te osporenu odredbu nakon provedenog postupka ukinuo.
Donoseći odluku Sud je u prvom redu polazio od odredbe članka 57. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske (dalje: Ustav) prema kojoj Republika posebnu skrb posvećuje zaštiti invalidnih osoba, te od odredbe članka 56. stavak 1. Ustava prema kojoj se pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom.
Već navedeni Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju radnika (dalje: Zakon) u članku 66. stavak 1. propisuje da osiguranik, kada je invalidnost prouzročena bolešću ili povredom izvan rada, stječe pravo na invalidsku mirovinu ako mu navršeni mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu razdoblja od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti (radni vijek). računajući i radni vijek na pune godine, a u stavku 2. - u odnosu na koji se osporena statutarna odredba ocjenjuje - propisuje da se osiguraniku, kod kojega invalidnost nastane prije nego što je navršio 30 godina života, osigurava stjecanje prava na invalidsku mirovinu uz povoljnije uvjete od uvjeta propisanih u stavku 1. istog članka Zakona, s tim da te uvjete utvrđuje samoupravnim općim aktom sama zajednica. Dakle, citirana zakonska odredba propisuje da se putem akta zajednice, konkretno: Statuta, osigurava stjecanje prava na invalidsku mirovinu, i to pod povoljnijim uvjetima od onih što su navedeni u članku 66. stavak 1. Zakona.
Osporena odredba. međutim. za osobe za koje je bila dužna utvrditi povoljnije uvjete od onih što su navedeni u Zakonu, utvrdila je uvjet o navršenom stažu osiguranja najmanje od jedne godine, bez postojanja kojeg se pravo na invalidsku mirovinu uopće ne može steći, čime je - umjesto propisivanja povoljnijih uvjeta - propisala eliminacijski kriterij u stjecanju tog prava: Takvo ovlaštenje Zakon zajednici nije dao: kad zakon odredi da se neko pravo određenoj kategoriji osoba osigurava, a sam pritom ne utvrdi eliminacijske kriterije pri stjecanju tog prava. donositelj podzakonskog akta nije ovlašten takve kriterije uvoditi.
U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci.
Broj: U/II-176/1991
Zagreb, 23. lipnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zamjenik predsjednika
Ante Jelavić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti