POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregledi na webu - odluka o raspisivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe čl.105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i točke VIII. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provodenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine", broj, 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 27. sjednici održanbj 20. listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

Sukladno odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine",broj 13/93,29/9351/93i 65/93) utvrđuju se vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite u slijedećim iznosima:


Red. Sastav Godišnja vrijednost tima
broj Djelatnost liječničkog tima u HRD
od 1. 10. 93. od 1. 11. 93.
0 1 2 3 4
1. Opća medicina
a) zaštita 1liječnik 86.578.008 89.617.200
odraslih 1med.sestra SSS
b) zaštita
osoba starije 1.liječnik 86.978.008 89.617.200
dobi 1.med.sestra SSS
2. Zdravstvena 1liječnik
zaštita pedijatar 86.578.008 89.617.200
predškolske 1med.seštra SSS
djece (0-6)
3. Zdravstvena 1liječnik škol.
zaštita školske med. 86.578.008 89.617.200
djece (7-18) 1med.sestra SSS
4 Primarna 1lijećnik
zdravstvena ginekolog 83.076.136 85.992.400
zaštita žena 1 med.sestra SSS
5. Patronaža
(1patr.sest: VŠS 1. med.sestra 37.196.280 38.502.000
na 3 tima opće VŠS
medicine)
8. Stomatološka
zdravstvena
zaštita
a) opća stom. 1liječnik st.omat. 105.020.608 108.707.200
zdr.zaštita 1med.sestra SSS
-poliv.opća. 1liječnik stomat.
stom.zdr. 1. med.sestra SSS
zašt.(s 1/2zub.tehnič. 137.026.286 141.836.400
protetikom SSS
iznad 18 god.)
b) zaštita
predškolske 1 liječnik stomat. 105.020.608 108.707.200
djece 1med.sestra SSS
c) zaštita 1.lijećnik stomat. 105.020.608 108.707.200
školske djece 1 med. sestra SSS
d) protetika 1 liječnik stomat.
(iznad 18 god.) 1 med. sestra 223.422.100 231.265.000
1 zubni teh. VŠS
1. zubni teh. SSS
e) ortodoncija 1 liječnik spec.
ortodont 171.289.536 177.302.400
1.med. sestra
2 zubna teh. VŠS

7. Epidemiologija 1 lijećnik spec.
epidemiolog 139.830.460 144.730.000
sanit. tehn. VŠS
1 sanit. tehn. SSS

8. Hitna medicin.
pomoć
a) pri stanici - liječnik 106.082.724 109.806.600
hitne medicin. - med. tehnič. 24.868.624 25.741.600
pomoći SSS 21.775.600 22.540.000
- vozač u prijavno
dojavnoj jedinici
- liječnik
- med. sestra 54.901.176 56.828.400
SSS 24.868.624 25.741.600
b) pri - lijećnik
medicinskom - med. tehnič. 99.270.072 102.754.800
centru i DZ SSS 21.171.216 21.914.400.
- vozač 18.078.192 18.712.800
u prijavno
dojavnoj jedinici:
- med. sestra 37.871.768 39.201.200
SSS

9. Sanitetski prijevoz
a) pri stanici - medicinski 56.567.676 58.553.400
hitne med. teh. SSS 53.474.652 55.351.800
pomoći - vozač
b) pri - medicinski - 52.870.268 54.726.200
medicinskom teh.SSS 49.777.244 51.524.600
centru i DZ - vozač
l0. Dežurstva
a) opća medicina 1 lijećnik
1 med. sestra SSS 163.223.676 168.953.400
- 1 vozač
b) opća stomatol. 1 lijećnik 121.747.824 126.021.600
zaštita 1 med. sestra SSS
c) ljekarna 1 farmaceut 74.836.960 77.464.000

11. Pripravnost
a) opća medicina - liječnik 35.925.296 37.186.400
b) ljekarna -farmaceut 35.925.296 37.186.400
12. Njega u stanu
bolesnika - po 1 med. SSS 18.689 l9.320
13. Laboratorij 1 zdrav. teh. lab:
po osfguraniku smjera na 3
liječnika
l viši zdrav. teh.
lab. smjera na 4
SSS zdrav. 13.332 13.800
tehničara lab.
smjera
1 dipl. ing. med.
biokem.
na 7-10 zdrav. teh. .lab. smj.

II.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju timova primarne zdravstvene zaštite klasa: 025-04/93-01/89, objavljena u "Narodnim novinama", broj 04/93 od 16. rujna 1993. godine.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"; a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine. "

Klasa: 025-04/83-01/93
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti