POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja - obvezatne upute ix ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republihe Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o morskom ribarstvu
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-139/I-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o morskom ribarstvu
Članak 1.
U Zakonu o morshom ribarstvu ("Narodne novine", br. 44/80., 41/84., 9/88., 9/91., 61/91. i 22/92.) iza članka 75a, dodaju se članci 75b. i 75c. koji glase: "Članak 75b. Radi zaštite riba i drugih morskih životinja, nadležna tijela državne uprave, do 31. prosinca 1994. godine, fizičkim osobama neće izdavati nova odobrenja niti dopunjavati postoječa za obavljanje privrednoga ribolova uz upotrebu slijedećih ribolovnih sredstava:
- pridnene povlačne mreže-koče koju povlači plovilo čija je baždarska duljina do 12 metara, a registarski bruto obujam do 15 GT (u daljnjem tekstu: čamac-kočar), - trostruhih jednopodnih mreža stajaćica-popunica (u daljnjem tekstu: mreža popunica),
- vrša za lov malih rakova-škampa (u daljnjem tekstu: vrša za lov škampa). Članak 75c. Radi zaštite riba i drugih morshih životinja, do 31. prozca 1994. godine, pravne osobe ne mogu započeti s obavljanjem privrednoga ribolova uz upotrebu čamaca-kočara mreža popunica i vrša za lov škampa".
Članak 2.
Pravne osobe hoje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljale djelatnost privrednog ribolova uz upotrebu čamaca-kočara mreža popunica i vrša za lov škampa, mogu i dalje obavljati privredni ribolov tim sredstvima, ali do 31. prosinca 1994. godine ne smiju:
- povećavati broj čamaca-kočara ili postojeće čamce kočare zamjenjivati drugima,
- povećavati broj ili dužinu mreža popunica,
- povećavati broj vrša za lov škampa.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o obavljanju privrednoga morskoga ribolova ("Narodne novine", br. 33/93.) i stavlja se izvan snage točka 21. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatshe na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93).
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 324-03/93-01/02
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti