POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja - popis stranih sorti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici, održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

I.
Ovom odlukom utvrđuje se visina iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama, te način i rokove isplate navedenih iznosa.

II.
Naknada iz prethodne stavke pripeda zdravstvenim djelatnicima, koji sukladno odredbi članka 171. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92 - u daljnjem tekstu: Zakon) provode pripravnički staž u zdravstvenim ustanovama prema Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 6/91), i Pravilnika o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih radnika ("Narodne novine" broj 12/91), te zdravstvenim djelatnicima koji su sukladno odredbi članka 174. Zakona nalaze na specijalizaciji u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju za to propisane uvjete.

III.
Iznosi sredstava koje Republički fond osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika iz točke II. ove odluke utvrđuje se u mjesečnim neto iznosima:
l. a) za pripravnike VSS u iznosu od: 59.121 HRD za prosinac 1992. godine
72.848 HRD ra siječanj 1993. godine
b) za pripravnike VŠS u iznosu od : 45.32B HRD za prosinac 1992. godine
55.897 HRD za siječanj 1993. godine
c) za pripravnike SSS u iznosu od: 33.502 HRD za prosinac 1992. godine
41.167 HRD za siječanj 1993 godine
2. za specijalizante u iznosu od: 84.458 HRD za prosinac 1992. godine
103.782 HRD za siječanj 1993. godine

Na iznose utvrđene u prethodnoj stavci dodaju se pripadajući porezi i doprinosi.
Iznose sredstava iz stavke 1. i 2. ove točke Republički fond će isplatiti u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva zdravstvene ustanove za isplatu utvrđenih iznosa uz koji mora biti priložen popis uposlenih zdravstvenih djelatnika, koji ispunjavaju uvjete utvrđene u točki II. ove odluke s naznakom datuma zasnivanja radnog odnosa, odnosno početka specijalizacije.
Zdravstvena ustanova isplaćuje plaće svojim zdravstvenim djelatnicima pripravnicima i specijalizantima sukladno odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine" broj 25/92 - pročišćeni tekst), općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine" broj 66/92), te svojih općih akata.

IV.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrdivanju plaća zravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata ("Narodne novine" broj 70/91. 64/92 i 82/92).

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992. godine.

Klasa: 025-04/93-01/13
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti