POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori zakona - ispravak odluke obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA
Na temelju članka 54. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. lipnja 1993. donio je
ODLUKU
o osnivanju Pododbora za turizam u okviru Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
I.
Osniva se Pododbor za turizam u okviru Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
II.
U djelokrugu Pododbora za turizam su poslovi vezani uz proučavanje pitanja iz područja turizma i pripremu prijedloga o tim pitanjima, te poslovi koji se osobito odnose na:
- koncepciju i strategiju hrvatskoga turizma,
- utvrđivanje, razmatranje i prsćenje politike turističkog razvoja,
- pripremu i proučavanje prijedloga zakona i drugih akata u području ugostiteljstva i turističkog posredovanja,
- utvrđivanje i pračenje politike koncesija u turizmu,
- investicijska ulaganja u razvojne programe u turizmu od osobite važnosti za Republiku,
- vlasnićku pretvorbu i privatizaciju u turizmu,
- koordiniranje aktivnosti i predlaganje mjera radi zaštite i oćuvanja kakvoće turistićkih prostora,
- suradnju s radnim tijelima za turizam u Europskom parlamentu i parlamentima druguh zemalja.
III.
Pododbor za turizam prijedloge o pitanjima iz točke II. ove Odluke podnosi na razmatranje i odlučivanje Odboru za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
IV.
Pododbor ima predsjednika, potpredsjednika i sedam članova. Predsjednik, potpredsjednik i jedan član biraju se iz redova članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. Šest članova Pododbora za turizam biraju se iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika.
V.
Pododbor za turizam može zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova Pododbora, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. O radu na sjednici Pododbora vodi se zapisnik.
VI.
Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske izbor članova Pododbora za turizam provest će u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
VII.
Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".
Klasa: 021-03/93-03/04
Zagreb, 24. lipnja 1993.
Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu
Slavko Degoricija, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti