POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregled novih propisa - zakon o pravobranitelju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26783, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90) i članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi
ODLUKU
o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1993.
1. U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da je član obitelji uzdržavan:
- ako mu osnovica iz prihoda od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 2510.HRD godišnje;
- ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 4533. - HRD mjesečno;
- ako član obitelji, osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 25,10, a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 45,33 pa ako zbroj obaju količnika ne premašuje 100, smatra se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.
2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva koji žive na tome poljoprivrednom kućanstvu.
3. Ako član obitelji, za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, živi i ostvaruje prihode na drugom poljoprivrednom kućanstvu, u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog kućanstva. Razmjerni dio katastarskog prihoda, koji u smislu stavka 1. ove točke dolazi na člana obitelji za kojega se određuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod njegova poljoprivrednog kućanstva podijeli na sve članove toga poljoprivrednog kućanstva.
4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uždržavanje člana obitelji koji je živio izvan njegova kućanstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 5.441.- HRD mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.
5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto ni za vrijeme dok je osiguranik, od kojeg član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, bio privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji, zbog objektivnih okolnosti.
6. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na osnovi utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, zbog kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom prestaje pravo na obiteljsku mirovinu s prvim danom idućega mjeseca,nakon nastale promjene.
7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 141-13/93-01/1397
Urbroj: 343-99-01/93-10
Zagreb, 20. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti