POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori propisa - priopćenje i upozorenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDFRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 1 i t. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91. 53A/91, 18/92 i 69/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj 29. siječnja 1993. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

I.
Na osnovi odluke kojom se odreduje primjena Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka
-vrijednost bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka
- vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka) kao osnova za utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga, poradi sklapanja ugovora za provođenje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: zdravstveni djelatnici privatne prakse) tijekom 1993. godine.

II.
Vrijednost bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka utvrđuje se za provođenje zdravstvene zaštite prema djelatnostima:
u HRD

  1. Primarna zdravstvena zaštita 580
  2. Stomatološka zdravstvena zaštita - primarna ipoliklinička 613
  3. Polikliničko - konzilijarna i stacionarna zdravstvena zaštita 595
  4. Zdravstvena zaštita u rehabilitaciji-polikliničko - konzilijarna i stacionarna 567
  5. Hemodijaliza 621


III.
Zdravstvepe ustanove i zdravstveni djelatnici privatne prakse koji imaju sklopljen ugovor s Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) posebice iskazuju prilikom provođenja dijagnostičkih i terapijskih postupaka utrošene materijale i lijekove iz Popisa šifara grupa materijala i lijekova,kako slijedi:
_ _________________________________
Šifra Naziv grupe
_ _________________________________
01 lijekovi (skuplji od 20DEM po dnevnoj dozi)
02 endoproteze,pacemakeri i materijali koji se trajno
ugrađuju u tijelo bolesnika kao i osteosintetski ma-
terijali (za čiju primjenu postoji suglasnost medicin-
skih stručnjaka iz pojedinih djelatnosti).
03 krv i krvni derivati
04 radioizotopi
05 rendgenski filmovi i kontrasna sredstva
06 standardne kovine za izradu fiksnih zubnoprotetskih nadomjestaka
07 filteri i ostali materijali za hemodijalizu
_ _________________________________

Materijali pod šifrom 06 - standardne kovine za izradu fiksnih zubnoprotetskih nadomjestaka mogu se posebice iskazivati: do početka primjene Pravilnika o ortoped-
skim pomagalima (donijetog na sjednici Skupštine od 29. siječnja 1993.)
Materijali i lijekovi,iz prethodne stavke uz naziv moraju sadržavati šifre i količinu,a iznos troškova iskazuje se prema nabavnoj deviznoj cijeni preračunatoj u HRD
srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan ispostavljanja računa.

IV.
Utvrđuje se iznos troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno - opskrbnom danu u visini od 9.699HRD.
Utvrđuje se iznos troškova za dnevni smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (dnevna bolnica) u visini od 50% iznosa iz prethodne
stavke.
Utvrđuje se iznos od 3.406 HRD za troškove prehrane bolesnika po jednom bolesniku za vrijeme terapijskog postupka hemodijalizom koja se provodi u poliklinič ko - konzilijarnoj ordinaciji.
U iznosima utvrđenim u stavkama 1.,2.i 3.ove točke, uračunati su troškovi za plaće nemedicinskih djelatnika, troškovi održavanja opreme i prostorija,njihovo ćiščenje,
opskrba živežnim namirnicama i ostalim materijalima: te troškovi za informatičko administrativne poslove; poslove transporta i druge poslove u svezi smještaja i prehrane bolesnika.

V.
Utvrđene vrijednosti bodova iz točke II.ove odluke te iznosi utvrđeni u točki IV.odluke primjenjuju se za osiguranike Republičkog fonda, za osiguranike na osnovi kon- vencije i reciprociteta i za osobe koje imaju priznat status izbjeglica. Za ostale pacijente, utvrđuje se vrijednost boda u iznosu od 2,85 DEM, te iznos za troškove smještaja i prehrane bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno - opskrbnom danu u visini od 45 DEM, s time da se iznosi utvrđeni u DEM preračunavaju u HRD po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan ispostavljanja računa.

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se,od 1. veljače 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/10
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 28. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti