POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregled medija - pravilnik o računovodstvenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 1993. donijela
UREDBU
o dopuni Uredbe o plaćama
Članak 1.
U Uredbi o plaćama ("Narodne novine", broj 89/93) iza članka 5.dodaju se novi članci 3a. i 3b. koji glase:
"Članak 3a
Izuzetno od odredbe članka 3. ove Uredbe, ako je pravna osoba: tijelo, organ ili organizacija iz članka 3. ove Uredbe isplatila u rujnu masu netto plaća u iznosu većem od mase netto plaća za kolovoz, ili masu netto plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan u studenom može isplatiti masu netto plaća najviše u iznosu isplaćene mase netto plaća za kolovoz, ili mase netto plaća koja sadrži drugi dio plaće za kolovoz i prvi dio plaće za rujan, uvećanom za 24,9% i tako dobiven iznos mase uvećan za 4,0%.
Članak 3b.
Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave, društveni fondovi, javna poduzeća u državnom vlasništvu ili vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave ili u društvenom vlasništvu, pravne osobe za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu ili proračunu jedinica lokalne samouprave, Narodna banka Hrvatske Zavod za, platni promet, mogu isplatiti najvišu mjesečnu netto plaću u studenom i prosincu koja ne može biti veća od 6 prosječnih netto plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske premia posljednjem objavljenom podatku, ako odlukom Sabora, Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno":
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/03
Urbroj : 5030105-93-15
Zagreb, 28. listopada 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti