POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregled baze - pravila o uravnoteženju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka VI. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br, 71/91.), ministar financija donosi
RJEŠENJE
o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 100000 hrvatskih dinara

  1. Novčanice hrvatskog dinara izdaju se u novome apoenu.od 100000 hrvatskih dinara
  2. Novčanica od 100000 hrvatskih dinara je veličine 70 mm x 130 mm.
  3. Novčanica od 100000 hrvatshih dinara tiskat će se na bijeloni zaštićenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, tehnikom reljefnog tiska i linijskog dubokog tiska

Novčanica od 100000 hrvatshih dinara izgleda ovako:
1) S lica: zaštitni motivi tiskani su reljefnim tiskom te tehnikom peterobojnog linijskog dubokog tiska. Jedna od boja na licu reflehtira žuto pod ultraljubičastim zracima
Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini, u gornjem kutu, oznaka vrijednosti "·100000" tiskana reljefnom tehnikom. Na margini novčanice je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA" tiskan reljefnom tehnikom.
Ispod teksta "REPUBLIKA HRVATSKA" je u nizu, mikro pismom, tiskan natpis "NARODNA BANKA HRVATSKE". "
U donjem dijelu novčanice, na jednobojooj linijskoj podlozi, nalazi se faksimil potpisa ministra financija dr. Zorana Jašića .Potpis je reproduciran u crnoj boji koja reflektira zeleno pod ultraljubičastim zracima. Ispod faksimila potpisa ispisan je u dva retka tekst -"MINISTAR" "FINANCIJA".
U lijevom donjem kutu tiskan je reljefnom tehnikom znak za slijepe osobe u obliku slova "C" a čiji je unutarnji prostor smještena manja kružnica.
U dijelu bijele povrgine novčanice, u papiru, ugrađen je vodeni znak s motivom krstionice (Višeslavova krstionica).
Motiv vodenog znaka krstionice ugrađen je u okomitom nizu tako da je u cijelosti iskazan u središnjem bijelom dijelu novčanice, a ponavlja se djelomično ili u cijelosti u gornjem i donjem bijelom dijelu novčanice.
U središnjem dijelu bijele površine novčanice tiskan je grb Republike Hrvatske nevidljivom tintom koja fluorescira pod ultraljubičastim zracima.
U sredini novčanice je gravira lika Rudera Boškovića, hrvatskog znanstvenika iz oblasti astronomije, matematike, fizike i filozofije. Lik je tiskan u reijefnoj tehnici. S desne strane gravire lika,u visini brade, tiskano je u tri retka ime i prezime znanstvenika "RUĐER", "BOŠKOVIĆ" te godina njegova rođenja i smrti "1711-1787".
Na donjoj margini gravire tiskan je, u negativu, reljefnom tehnikom u dva retha natpis "STO TISUĆA", "HRVATSKIH DINARA".
Na desnoj strani novčanice, u gornjem dijelu, tiskane je crnom bojom numeracija koja sadrži jedno slovo i sedam znamenki. Crna boja numeracije reflektira zeleno pod ultraljubičestim zracima.
Ispod numeracije je giljoširana rozeta tiskana tehnikom višebojnog linijskog dubokog tiska. Na rozeti te na njenoin obodu tiskan je dio formula iz znanstvene studije Rudera Boškovića koja nosi naziv "Teorija prirodne filozofije svedene na jedinstven zakon sila koje djeluju u prirodi".
Na ostalom dijelu novčanice su giljoširani tonovi tiskani višebojnim linijskim tiskom.
U donjem dijelu novčanice nastavak je višebojne linijske podloge na kojoj je reljefnom tehnikom tiskana oznaka vrijednosti 100000, koja završava uz desnu marginu novčanice.
U gornjem desnom kutu novčanice je tiskan reljefnom tehnikom, u negativu, grb Repukilike Hrvatske. Grb je omeđen pravokutnim poljem čiji su rubovi tiskani u negativu.
Pravokutnik s grbom tiskan je unutar gravire tiskane reljefnom tehnikom koja se proteže uz desnu marginu novčanice, a do gornjeg ruba linijske podloge na kojoj je tiskana oznaka vrijednosti.
Unutar gravire se nalazi "skrivena slika" koja je vidljiva kad se novčanica dijagonalno nagne, a koja daje natpis "NBH".
2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je višebojnim linijskim dubokim tiskom. Na lijevoj strani novčanice su dvije giljoširane rozete čije središnjice su smještene uz gornju i donju marginu novčanice tako da sn otisnuta dva polukruga čiji obodi prolaze središnjim dijelom lijeve,strane novčanice. U središnjem dijelu lijeve strane otisnuti su giljoširanim tonovima portali zgrade Rektorata Sveučilišta Republike Hrvatske u Zagrebu. U dornjem lijevom kutu tiskana je oznaka vrijednosti 100000, a u donjeni dijelu novčanice, u dva retka natpis "STO TISUCA", "HRVATSKIH DINARA".
U sredini novčanice je u graviri motiv spomenika "Povijest Hrvata", lik žene s rupcem na glavi i pločom s glagoljičkim natpisom na koljenima autora Ivana Meštrovića.
Na desnoj strani dominira fragment spomenika dio glave žene s rupcem, tiskan u litografskoj tehnici neprekinutim višebojnim linijama.
U srednjem dijelu tonske podloge u samom papiru je ugrađen vodeni znah s motivom krstionice.
Motiv vodenog znaka krstionice ugrađen je u okomitom nizu tako da je u cijelosti iskazan u središnjem zelenom dijelu novčanice, a ponavlja se djelomično ili u cljelosti u gornjem i donjem zelenom dijelu novčanice.
Na margini novčanice, iz gornjeg desnog kuta, počinje natpis u dva retka "REPUBLIKA HRVATSKA", "ZAGREB, 30. SVIBNJA 1993 ".
U donjem dijelu novčanice, u istoj ravnirii, otisnut je grb Republike Hrvatske te oznaka vrijednosti· "100000".
Na naličju novčanice u donjem dijelu, linijska podloga razdvojena je bijelom trakom koja je vidljiva na lijevoj strani od ruba novčanice do oboda rozete· te na desnoj strani od fragmenta spomenika do ruba novčanice. Unutar bijele trake tiskana je u nizu oznaka vrijednosti "100000". Oznake vrijednosti međusobno su odvojene točkom.
4. Na licu novčanice lik Ruđera Boškovića tiskan je u zelenoj boji, a tonska podloga u duginim bojama - zeleno, žućkastozeleno, smede, ljubičasto i zagasito crveno. Na naličju novčanice motiv spomenika "Povijest Hrvata" tiskan je u tamnozelenoj boji, a tonska podloga u duginim bojama
- zeleno, narančašto, žuto i smeđe.
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-08/93-01/33
Urbroj: 513-11/93-3
Zagreb, 25. listopada 1993.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti