POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori odluka - naredba za provođenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91- pročišćeni tekst,19/91 i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/91-02/34) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 10. sjednici održanoj dana 29. siječnja 1993. godine, donijela je
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I - III 1993. godine

I.
Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja osobnih i javnih potreba osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u djelokrugu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, donosi se Privremeni financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje I - III 1993. godine, prema kojemu su:
- ukupni prihodi 165.663.000.000 HRD
- ukupni rashodi 165.663.000.000 HRD

II.
Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. Privremenog financijskog plana su slijedeći:
_ ________________________________
I.PRIHODI HRD

  1. Prihodi od doprinosa "iz" i "na" plaće 102.109.000.000
  2. Prihodi od samostal.obavljanja djelatn. 4.613.000.000
  3. Prihodi od poljoprivrednika 401.000.000
  4. Prihodi od Zavoda za zapošljavanje 3.610.000.000
  5. Prihodi iz Proračuna Republike

Hrvatske 49.096.000.000
6. Ostali prihodi 5.834.000.000
_ ________________________________
UKUPN1PRIHODI 165.663.000.000
_ ________________________________
II.RASHODI HRD
I. Primarna zdravstvena zaštita 29.431.000.000
2. Polikliničko-konzilijarna zdravstv.
zaštita 21.193.000.000
3. Bolnička zdravstvena zaštita 53.305.000.000
_ ________________________________
Direktna zdravstvena zaštita 103.929.000.000
_ ________________________________
4. Lijekovi 32.793.000.000
5. Ostala zdravstvena zaštita 4.120.000.000
_ ________________________________
Ukupna zdravstvena zaštita 140.842.000.000
_ ________________________________
6. Naknade plaća zbog bolovanja i ostale
naknade 9.499.000.000
7. Ostall rashodi 15.322.000.000
_ ________________________________
UKUPNI RASHODI 165.663.000.000
_ ________________________________


III.
Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda na osnovi doprinosa po jedinstvenim stopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda od ostalih stopa doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.
Raspored sredstava iz točke III. pod točkom rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospjeću pojedinih obveza i utvrđenim prioritetima, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II. pod točkom prihodi.

V.
Privremeni financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993, godine.

Klasa: 025-04/93-01/04
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 29. siječnja 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti