POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - predmeti - zakon o investicijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 60/93 i 29/93) i točke I. podto;ka 4. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93, 89/93 i 95/93), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišIjenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće
RJEŠENJE
o carinskom kontingentu za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod u 1993. godini

  1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala za proizvodnju roba za izvoz, osim šećera iz tarifnog broj 17.01 Carinske tarife, bez plaćanja carine, u vrijednosti do 120,000.000.- USD, do 31. prosinca 1993. godine.
  2. Korisnik kontingenta može biti poduzeće ili drugi poduzetnik koji robe uvezene po osnovi kontingenta u cijelosti ugrađuje u izvozni proizvod, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala uvezenih za proizvodnju robe koja će se izvesti, te ako se tako uvezena roba u cijelosti izveze i naplati u konvertibilnoj valuti sukladno propisima o deviznom poslovanju, a ostvarena devizna sredstva u propisanom roku unesu u zemlju.
  3. Rješenje o količini i vrijednosti roba koje će se uvesti odnosno izvesti po osnovi točke 1. i 2. ovoga rješenja, s rokom u toku kojega će se roba izvesti, donosi ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika kontingenta. U prilogu zahtjeva iz stavka 1. ove to;ke korisnik kontingenta prilaže i specifikaciju sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod (tehnološki normativ), te predlaže rok za ostvarenje izvoza.
  4. Na uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi radi ugradnje u izvozni proizvod korištenjem carinskog kontingenta, uz zaglavlje obvezatno se unosi klauzula "Članak 54. CZ". Na osnovi izvozne carinske deklaracije i ispkave o ostvarenom deviznom prilivu, ovlaštena carinarnica bilješkom na originalu rješenja o odobrenju carinskog kontingenta, razdužuje podnositelja zahtjeva obveze ostvarivanja izvoza i deviznog priliva.
  5. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju i ostvarenom izvozu, te visini naplaćene carine i drugih pristojbi, vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o ćemu dostavlja izvješće Ministarstvu financija po;etkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
  6. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01 /93-01 / 142
Urbroj : 513-15-93-1
Zagreb, 25. listopada 1993.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti