POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori - odluku o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stavak 2. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj 56/91. 61/91 26/93. i 56/93), te članka 22. stavak 1. točka 3. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 10. sjednici održanoj 30. lipnja 1993. godine donio je
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta
Članak 1.
U Odluci o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta (" Narodne novine" broj 56/92) članak 2. mijenja se i glasi: Za premašenje najveće dopuštene duljine vozila naknada iznosi:
- za premašenje duljine do 20% 0,16 DEM/km,
- za premašenje duljine više od 20% 0,31 DEM/km,
- za premašenje najveće dopuštene širine vozila od 2,50 m naknada iznosi:
- za širinu veću od 2,50 m do 3,00 m 0,16 DEM/km,
- za širinu veću od 3 00 do 4,00 m 0,31 DEM/km,
- za širinu veću od 4,00 m 0,47 DEM/km.
Za premašenje najveće dopuštene visine vozila od 4,00 m naknada iznosi:
- za visinu više od 4,00 m do 4,50 m 0,16 DEM/km,
- za visinu više od 4,50 m 0,31 DEM/km."
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi: "Za premašenje najveće dopuštene mase vozila od 40 tona naknada iznosi:
- za premašenje mase više od 40 tona do 60 tona, za svaku tonu preko, 40 t do 60 t 0,23 DEM/km,
- za premašenje mase više od 60 tona do 80 tona, za svaku tonu preko 60 t do 80 t 0,44 DEM/km,
- za premašenje mase više od 60 tona za svaku tonu preko 80 tona 1,68 DEM/km."
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi: Ako vozilo u stanju mirovanja na vodoravnoj podlozi, po jednoj ili više jednostrukih osovina, premašuje najveće dopušteno osovinsko opterećenje od 10 tona, za svaku od tih osovina, a u ovisnosti o premašenju izraženog u tonama, naknada iznosi: Premašenje Na javnim cestama s dopuštenim opterećenjem
Višestrukom osovinom, prema ovoj odluci, smatra se osovina kod koje međusobni razmak susjednih osovina iznosi 1 do 2 metra i koja je konstruirana tako da se automatski izjednačuje opterećenje između osovina, pa se uzima da je svaka pojedina osovina u njenom sastavu jednako opterećena, a ukupno dopušteno osovinsko opterećenje takve dvostruke osovine iznosi 16 tona, trostruke 24 tone, četverostruke 32 tone itd. Naknada za premašenje dopuštenog osovinskog opterećenja višestruke osovine obračunava se tako da se od stvarnog ukupnog opterećenja takve osovine oduzme dopušteno osovinsko opterećenje te osovine i podijeli s brojem osovina u njenom sastavu (2, 3, 4 itd.) i tako se dobije premašenje dopuštenog osovinskog opterećenja za jednu osovinu izraženu u tonama. Zatim se u tablici iz stavka 1. ovoga članka očita propisana naknada u DEM/km, pomnoži s koeficijentom 1,375 za dvostruku, 1,657 za trostruku, te 1,892 za četverostruku osovinu i tako dobije naknada za određenu višestruku osovinu."
Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi: "Troškovi izdavanja dozvole iznose 40 DEM po dozvoli, a plaćaju se pri izdavanju dozvole."
Članak 5.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi "Članak 7a. Iznosi naknada iz članaka 2, 3, 4. i 7. ove Odluke plaćaju se u dinarskoj protuvrijednosti revaloriziranoj po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz."
Članak 6.
Ova OdIuka stupa ria šnagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Broj: 345-01-8498/93.
Zagreb, 30. lipnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste"
dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti