POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravosudna tijela - kolektivni ugovor zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83. 47/86 i 40/90 i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92); Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

  1. Osiguranici individualni poljoprivrednici, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.
  2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:

HRD
- 1. do 5.359. - kat. prihoda - 62.030.
- 2. preko 5.359. - do 107.18. - kat. prihoda - 79.393.
- 3. preko 10.718.- do 16.062.- kat. prihoda - 94.297.
- 4. preko 16.062 - do 21.452. - kat. prihoda - 111.859.
- 5. preko 21452. - do 27.889. - kat. prihoda - 126.554.
- 6. preko 27.889. - do 38.808. - kat. prihoda - 148.879.
- 7 preko38.808.- do 53.623.- kat.prihoda - 171.221.
- 8. preko 53.623. - do 78.294.- kat. prihoda - 193.546.
- 9. preko78.294.- kat.prihoda - 218.357.
3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privredivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 93.221.- HRD. Prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 86. stavak 1. točke 5. Zakona.
4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 93.221.- HRD osnovica osiguranja od 218.357.- HRD koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstva (članak 11. stavak 1. toč. 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 59.217. - HRD, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
6. Osim osnovica osiguranja utvrdenih u toč. 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još slijedeće više osnovice osiguranja: 248.129. - 297.776.- 358.391. -
7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član z kućanstva koji je osigurao kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema toč. 2, 4. ili 5. ove odluke.
8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Direktor može ovlastiti rukovoditelja područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.
9. Zakhjev za izbor više osnovice osiguranja u godini 1993. može se podnijeti do 31. prosinca 1993.
10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 198o. ili kojim kasnijim datumom, uprave društvenih prihoda razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1993. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.
11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 14 -13/93-01/ 1397
Urbroj : 343-99-01/93- 2
Zagreb, 2. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti