POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravosudna tijela - ispravak naredbe izbor ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika, koji je donio Zastupni;ki dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine
Broj : PA4-95/ 1-93.
Zagreb, 18. listopada 1983.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika
Članak 1.
U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90. i 26/93.), iza članka 19. dodaje se članak 19a. koji glasi:
"Članak 19a.
(1) Osiguraniku - individualnom poljoprivredniku kojemu je vrijeme provedeno u sastavu hrvatske domovinske vojske, odnosno u zarobljeništ'u utvrđeno u dvostrukom trajanju, mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene na isti način kao i drugim osiguranicima.
(2) Ako je to za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka povoljnije, za utvđivanje mirovinske osnovice uzima se mjesećni prosjek osnovica osiguranja na koje je bio osigurana u bilo kojih uzastopnih pet godina osiguranja koje su za njega najpovoljnije."
Članak 2.
U članku 52. stavku 1. točki 3. iza rije;i: "članka 149." dodaju se rije;i: "i članka 157a.".
Članak 3.
U članku 91. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase:
(2) Republika sudjeluje i u osiguranju sredstava za povećane obveze za dio mirovine koji se određuje pod povoljnijim uvjetima pripadnicima hrvatske domovinske vojske.
(3) Ako pripadnicima hrvatske domovinske vojske, odnosno članovima njihovih obitelji ne pripada pravo na mirovinu bez primjene članka 157a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Republika Hrvatska pokrit će iz sredstava osiguranih u državnom prora;unu cijelu svotu određene mirovine." U stavku 2., koji postaje stavak 4., iza rije;i: "stavka 1." dodaju se riječi: "2. i 3.".
Članak 4.
(1) Korisnici mirovine - pripadnici hrvatske domovinske vojske mogu zatražiti da im se mirovina ponovno odredi na temelju odredaba ovoga Zakona.
(2) Pravo na ponovno određivanje mirovine imaju i članovi obitelji korisnika iz stavka 1. ovoga članka koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Ponovno određena mirovina na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka pripada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona - ako je zahtjev podnesen u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako je zahtjev podnesen nakon toga roka - od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
(4) Zahtjev za utvrđivanje staža zbog sudjelovanja u hrvatskoj domovinskoj vojsci smatra se zahtjevom za ponovno određivanje mirovine u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 140-01/93-01/07
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupni;kog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti