POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori - dodatak ib kolektivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj: PA4-133/1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopuni Zakona o boravišnoj pristojbi
Članak 1.
U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91.) članak s. mijenja se i glasi: "Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se: - 60% turističkoj zajednici mjesta, - 15% turističkoj zajednici općine, - 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ukoliko na područu općine nema turističke zajednice mjesta, turističkoj zajednici općine pripada 75% od sredstava boravišne pristojbe. U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% sredstava boravišne pristojbe. Prihodi boravišne pristojbe koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma, za redovitu djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visina sredstava za navedene namjene određuje se Statutom turističke zajednice."
Članak 2.
U članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona dužne su uplatiti boravišnu pristojbu u roku od pet dana po isteku svakih deset dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca, na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine. Turistička zajednica općine tri dana od proteka roka za uplatu iz stavka 1. ovoga članka, doznačuje sredstva korisnicirna iz članka 6. ovoga Zakona."
Članak 3.
U članku 10. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 200 dpo 1.600 DEM". Točka 2. rnijenja se i glasi: "2. boravišnu pristojbu ne uplati u roku od pet dana po isteku svakih deset dana, u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca. na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine (članak 8. stavak 1. i 3.)". U stavku 2. riječi: "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 500 DEM". U stavku 3. riječi: "od 5.000 do 50.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 500 DEM". Članak 4. Iza članka l0. dodaje se članak 10a. koji glasi: "Članak 10a. Iznosi novčanih kazni iz članka 10. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne. "
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 53/93.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 73/93.) te se stavlja izvan snage točka 26. i 27. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 412-01/83-01/01
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti