POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravosnažni propisi - uredba o sadržaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.
Broj : PA4-94/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
Članak 1.
U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 40/90., 9/81. i 26/93.), u članku 143. točki 2. iza riječi: "članka 149." dodaju se riječi "i članka 157a.".
Članak 2.
Iza članka 157. dodaje se nova Glava XIVa. i podnaslov koji glasi: " XIVa. glava
POSEBAN STAŽ
Članak 157a. Kao poseban staž računa se u dvostrukom trajanju vrijeme koje je osiguranik proveo u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno u zarobljeništvu kao pripadnik hrvatske domovinske vojske u tom razdoblju, kao i vrijeme provedeno u zarobljeništvu u razdoblju od 16. svibnje 1945. do otpuštanja iz zarobljeništva."
Članak 3.
U članku 198. stavku 1. iza to;ke 4. dodaje se to;ka 5. koja glasi: "5) za dio mirovine koji se određuje pod povoljnijim uvjetima pripadnicima hrvatske domovinske vojske."
Članak 4.
(1) Osiguraniku kojem je vrijeme provedeno u sastavu hrvatske domovinske vojske, odnosno u zarobljeništvu, utvrđeno u dvostrukom trajanju, mirovina se određuje od mirovinske osnovice utvrđene na isti način kao i ostalim osiguranicima.
(2) Ako je to za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka povoljnije, za utvrđivanje mirovinske osnovice uzima se mjesećni prosjek plaće koju je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih pet godina osiguranja koje su za njega najpovoljnije.
Članak 5.
(1) Korisnici mirovine - pripadnici hrvatske domovinske vojske mogu zatražiti da im se mirovina ponovno odredi na temelju odredaba ovoga Zakona.
(2) Pravo na ponovno određivanje mirovine imaju i članovi obitelji korisnika iz stavka 1. ovoga članka, koji su pravo na obiteljsku mirovinu ostvarili prije stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Ponovno određena mirovina na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka pripada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona - ako je zahtjev podnesen u roku 12 mjeseci o dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako je zahtjev podnesen nakon toga roka - od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
(4) Zahtjev za utvrđivanje staža zbog sudjelovanja u hrvatskoj domovinskoj vojsci smatra se zahtjevom za ponovno određivanje mirovine u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka.
Članak 6.
Za pokrivanje obveza koje nastaju priznavanjem prava prema ovom Zakonu sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 140-01/93-01/02
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupni;kog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti